Ram Jam – Black Bennie

Ram Jam – Black Bennie

Whoa, Black Bennie (Bam-ba-Lam)
Whoa, Black Bennie (Bam-ba-Lam)

Black Bennie had a drink (Bam-ba-Lam)
The damn guy gone wild (Bam-ba-Lam)
Patrick said, “I’m worryin’ outta mind” (Bam-ba-Lam)
The damn guy gone blind (Bam-ba-Lam)
I said “Oh, Black Bennie” (Bam-ba-Lam)
Whoa, Black Bennie (Bam-ba-Lam)

Oh, Black Bennie (Bam-ba-Lam)
Whoa, Black Bennie (Bam-ba-Lam)

Beers really gets him high (Bam-ba-Lam)
You know that’s no lie (Bam-ba-Lam)
That bench so rock steady (Bam-ba-Lam)
And he’s almost ready (Bam-ba-Lam)
Whoa, Black Bennie (Bam-ba-Lam)
Whoa, Black Bennie (Bam-ba-Lam)

Whoa, Black Bennie (Bam-ba-Lam)
Whoa, Black Bennie (Bam-ba-Lam)

He’s drunk in his head (Bam-ba-Lam)
Way down to his bed (Bam-ba-Lam)
Well, he’s shakin’ that bike (Bam-ba-Lam)
Fell, his chin don’t like (Bam-ba-Lam)

Whoa, Black Bennie (Bam-ba-Lam)
Whoa, Black Bennie
Bam-ba-lam

Jeu de Poule eist drie slachtoffers

Jeu de Poule eist drie slachtoffers

De hoge intensiteit van DC activiteiten werd op woensdag 16 september doorgezet met een eerstejaarsmannenactiviteit. Na een geslaagde vieze borrel bitterballen meeborrel borrel en wissel plenaire vergadering mochten de heeren van DC voor de derde keer in zeven dagen samen komen. Op zoek naar een (semi)-coronaproof activiteit werd het halve poolcentrum afgehuurd in de binnenstad van Enschede.

Na een regulier potje poolen, die toch altijd een stuk langer duurt dan echt leuk is, komt dhr. Tolboer met een voorstel: Jeu de Poule. De regels zijn vrij simpel: iedereen krijgt twee ballen van dezelfde kleur, het doel is om zo dicht mogelijk bij de ‘but’ te komen, in dit geval de zwarte acht bal. Wanneer er ballen in de pockets verdwijnen worden er adtjes getrokken, de uiteindelijke winnaar en verliezer mogen een adtje uitdelen dan wel trekken. Als extra regel moet degene die het langste niet gepoold heeft met de tuinslang spelen met de blauwe ballen. Dit laatste kwam dit keer neer op uurwerk, wat natuurlijk ongekend is voor DC begrippen.

Dit spel kende drie  slachtoffers: dhr. Gijssie, de medewerker die onze tafels aangewezen had gekregen en de kersverse MinFin. Iets te laat omdat de nieuwe buren kennis kwamen maken maakt ook Gijssie z’n entree in het poolcafé. Ook hij neemt deel aan Jeu de Poule en krijgt het voor mekaar vooral zichzelf erg te verneuken. Een uur na binnenkomst wordt dan noodgedwongen het toilet opgezocht om al het naar binnen gewerkte bier er ook weer uit te gooien. Hiermee pakt Gijs Nielsen het nieuwe record vroeg braken op de meeborrel die ongetwijfeld hiervoor op een meeborrelaar stond die het tempo van DCers niet bij kon houden. Om te zorgen dat toch nog iedereen (lees opa Gijs) de meeborrel aan kon is toen besloten de ‘straffen’ in het spel allemaal terug te brengen naar een half adtje.

Het tweede slachtoffer wist niet wat hij meemaakte qua pitcher bestellingen. Telkens als hij trots aan kwam lopen met één of twee volle pitchers kreeg hij meteen weer de volgende bestelling door. De uiteindelijke score van 29 pitchers geeft dan ook het derde slachtoffer E vd Vert die nu meer dan €500 moest toveren van de rekening waarvan het eigen vermogen al een flinke deuk opgelopen heeft in het vorige boekjaar.

Gijssie over Jeu de Poule
Eerste vieze-borrel-bitterballen-meeborrel-borrel een groot succes

Eerste vieze-borrel-bitterballen-meeborrel-borrel een groot succes

Afgelopen donderdag was het alweer tijd voor de eerste borrel van het nieuwe collegejaar. Waar de meeste vertegenwoordigers tegenwoordig vrijwel de hele week vanuit hun eigen huis aan de studie zitten, kunnen de borrels sinds enkele weken weer in de Pimpelaar gehouden worden. Aangezien “Het genieten van het leven door middel van: – Het drinken van alcoholische dranken” wordt geduid als een van de kernactiviteiten van Directus Calvatus (leest u het maar na in de KvK), zijn de heeren blij verheugd dat zij deze bezigheid als (bijna) vanouds hebben mogen continueren.

Om het nieuwe collegejaar goed af te trappen vond afgelopen donderdag de eerste versie van de vieze borrel bitterballen meeborrel borrel plaats. Naast het nuttigen van de alcoholische versnaperingen, werden de schalen met bruin fruit vanuit de Ji-Nos de Pimpelaar in gedirigeerd.

Hiernaast kwam poepneus naar de Pimpelaar met het doel om zijn vieze borrel counter naar 0 te brengen. Aangezien hij geen stuk had geschreven in de 3e of 4e module van het vorige collegejaar (de eenmalige coulance die geboden werd op de Wet van Tolbes mocht niet baten) werd er nog een smerig shotje bij zijn subtotaal opgeteld om het uiteindelijke aantal op 9 te zetten.

Eerlijkheid gebiedt ondergetekende toe te geven dat Rikkert met het trekken van 9 vieze borrels op één avond op een overtuigende manier een mooi record in handen heeft gekregen. Daarnaast hoopt hij dat de jongste aanwinst van DC zijn volgende 3 tientjes aan een leuker doel mag uitgeven.

Verder was het DC gezelschap aangevuld met enkele potentiële lijsttrekkers en meeborrelaars. Omdat de laatste meeborrelaar een halfuur te laat werd afgezet door zijn reisgenootschap, mocht hij de specialiteit van Patrick ook direct meemaken. Deze laatste borrel zette het totaal aantal genuttigde vieze borrels op 15.

Kortom, een mooie avond voor DC en Patrick en we mogen trots zijn op de nieuw gevestigde records.

Vertegenwoordiger maakt rentree

Vertegenwoordiger maakt rentree

Na driekwart jaar afwezigheid heeft ook F. Likkertje zich weer aangesloten bij actief DC. Hoogtestages in onder Arnhem en Utrecht liepen helaas op weinig succes uit. De ECs zijn in de pocket, de DD’s helaas niet. Voormalig M. Pannenkoek geeft aan weer erg uit te kijken naar het bijwonen van de activiteiten van het Heerendispuut. Wél heeft hij, als risicogroep, de nodige maatregelen getrokken. Zijn bergbeklimpakje blijft voor de zekerheid nog even thuis, voorlopig duikt hij toch even het Coronapakje in. “Ik neem liever het zekere voor het onzekere” aldus Leendert.

Op z’n eerste borrel wordt de toon meteen gezet. Om half 10 stipt komt de eerste pitcher op tafel en vraagt Leendert of hij ook een glas mag. Het fluitje wordt vol gegoten en staat vrijwel meteen aan de lippen van de dorstige vertegenwoordiger. Dit kunstje herhaalt hij doodeenvoudig een paar uur later nog een keer, zijn zuipconditie is gelukkig nog precies zoals voor zijn vertrek. Als de onredelijke lading bitterballen van de Jinos op diverse tafels verschijnt werpt ook Likkertje een paar snacks naar binnen. Nog mooi op het buitengewoon vertegenwoordigerschap de €5 dans ontsprongen, maar wel lekker kunnen mee smikkelen. Zijn enige lichtingsgenoot, Tiny T. kan zijn geluk niet op nu zijn lichting eindelijk weer compleet is. Na twee rondes aan alle vertegenwoordigers gevraagd te hebben of ze willen lichtingsschikken geeft hij dit op en besluit hij gewoon maar zelf de turbo aan te gooien. Tegen 0.00 is het feest voor lichting 13B wel afgelopen. Het is voor Likkertje de hoogste tijd om de verre tocht naar de campus te maken, wil hij het nog samen met E vd Vert redden om voor het licht thuis te zijn. 

Welkom terug Lennie!

Leendert in zijn Coronapakje
Heerendispuut versoepelt maatregelen voor aankomend academisch jaar

Heerendispuut versoepelt maatregelen voor aankomend academisch jaar

Covid-19 heeft voor lange tijd heel Nederland in zijn macht gehad. Tot grote teleurstelling van velen werden alle grote festivals zoals Pinkpop, Zwarte Cross en Defqon1 afgelast, om hiermee verdere verspreiding van het virus in te dammen. Niet alleen de grote evenementen moesten gecanceld worden, het Enschedese studentenleven moest er ook aan geloven.  Waar Kabinet-Rutte 3 in de lente van dit jaar aankondigde dat alle evenementen boven de 100 personen afgelast zouden worden, volgde Kabinet-Ter Horst 1 even later met eenzelfde soort aankondiging. De aanstaande meeborrels zouden niet meer doorgaan, de moeder-zoon-dag eveneens, en zou er voortaan online ‘geborreld’ worden. Naarmate Rutte met verdere updates kwam over de verspreiding en de daarbij passende maatregelen, deed Ter Horst hetzelfde. Goed voorgaan doet immers goed volgen. Met veel verdriet werd zelfs de vakantie naar Praag afgelast en zijn er moesten tuinborrels georganiseerd om toch de nodige alcoholische versnaperingen te kunnen nuttigen.

Iets wat eerder dit jaar ook aangekondigd werd was de ‘vieze borrel borrel’. Dit middel was ingeschakeld als remedie tegen schrijfangst, en bleek een redelijke effectiviteit te hebben. Het is algemeen bekend bij Vertegenwoordigers van Heerendispuut Directus Calvatus dat zij volgens het Huishoudelijk Reglement der DC een stuk proza van minimaal 100 woorden dienen te schrijven, om zo een steentje bij te dragen aan het digitale collectief geheugen van de club. Een verplichte bijdrage van €5 euro aan bitterballen is de sanctie bij het niet naleven van deze plicht. Met de intrede van de ‘vieze borrel borrel’ werd elke Vertegenwoordiger verplicht een vieze borrel te consumeren indien deze vertegenwoordiger in het voorgaande kwartiel geen stuk proza heeft gepubliceerd op de officiële website van Directus Calvatus.

Nu is een selecte groep vertegenwoordigers onlangs om tafel gegaan om te bepalen of de aankomende ‘vieze borrel borrel’ in het nieuwe academische jaar, in tijden waarin door het virus relatief weinig activiteiten georganiseerd mogen worden, nog wel gepast is. Omdat de Heeren erg waarde hechten aan het collectieve geheugen werd unaniem besloten dat de Wet van TolBes gehandhaafd moet worden en dat hierdoor de ‘vieze borrel borrel’ gewoon plaats zal vinden. Echter, wel met een lichte versoepeling van de maatregel. In tijden van crisis is namelijk coulance soms gewenst. Waar normaal gesproken de consumptie van een vieze borrel afhangt van het schrijven in het vorige kwartiel, wordt dit bij de komende ‘vieze borrel borrel’ gebaseerd op het wel of niet schrijven in het derde of vierde kwartiel. De Heeren zijn het erover eens dat dit een gepaste versoepeling is en dat hiermee wellicht voorkomen wordt dat er proza gepubliceerd wordt over onderwerpen met een ongepaste lage informatiedichtheid.

Vertegenwoordigers Ter Horst, Spaghetti en E. van de Vert geven aan erg content te zijn met deze regeling. ‘Toch nog een meevallertje in deze donkere tijden’. 

Campagne hervorming?

Campagne hervorming?

De wereld wordt geteisterd door elitaire studentenclubs die hun feuten kapot maken voordat ze bij de vereniging, dispuut, groep of hoe je het ook wil noemen mogen. Van urineren over mensen tot het inzamelen van geld voor goede doelen. Wat bepaalde feuten moeten doen om bij de groep te komen gaat wel eens te ver. Directus Calvatus, welke binnen Enschede al meerdere malen als prominent dispuut is omschreven, spreekt zich hier tegen uit.

We spraken uit het kabinet een dijk van een man over dit onderwerp. ‘Ja weet je Tin Tin, als je voor 40% dronken ben, dan verlies je soms de grens, dat snap ik, maar dit kan je echt niet maken. Ikzelf gedraag mij altijd netjes, alleen in de slaapkamer niet.’ zei hij met een knipoog. Ongetekende is eerder als doelwit gekenmerkt voor dit soort activiteiten door Bennie en sloot hierdoor het interview snel af met de slotvraag hoe de lijsttrekkers van DC voortaan door de campagne gaan. Bennie gaf aan dat er nieuwe ideeën zijn welke getest zullen worden op alle heren die geen borrel geven voor hun afstuderen. Het blijkt dat je toch een stok achter de deur moet hebben, mensen schrijven geen stukjes, betalen hun belasting niet en geven geen borrel. Daar moeten consequenties op staan zei hij met zijn hand bewegend richting mijn billen.

Ook een aantal senatoren zijn gevraagd naar hun mening. Het was moeilijk om iemand te pakken te krijgen. De meeste praten in woorden als ‘ganken’, ‘buffs’, ‘AP’, ’tilted’ en zijn exclusief te bereiken via Discord. Detective Tin Tin had ook niet de benodigde Gold rank om zich aan te sluiten, waardoor het onderzoek wat kort is. Het blijkt dat een toekomstige kernkwaliteit van een lijsttrekker is dat hij moet kunnen ganken en dit af moet kunnen wisselen met junglen. Hoe de campagne hierop aangepast moet worden is nog onbekend, maar sinds er tijdens corona van alles digitaal gaat, kunnen we de campagne ook digitaliseren wordt er geopperd.

Gecombineerde Lichting 13 niet weg te slaan uit Enschede

Gecombineerde Lichting 13 niet weg te slaan uit Enschede

Sinds de invoer van het beruchte Twents Onderwijs Model is er een nieuwe trend ontstaan onder de studenten. In plaats van kalmpjes langer over je bacheloropdracht doen dan de eerste wereldoorlog duurde, vliegen studenten nu door hun studie heen. De meeste kersvers afgestudeerden laten Enschede meteen voor wat het is en trekken zo snel mogelijk naar het Westen. Waar voorheen de gemiddelde leeftijd op een borrel ergens midden in de twintig lag, mag je nu al blij zijn als deze boven de twintig ligt. Af en toe is er nog een verdwaald lid van Lichting 11 op de borrel te vinden, Lichting 12 heeft echter al geruime tijd het Oosten verlaten. Ook de gehele Lichting 14 zakt snel af in activisme en is nog maar sporadisch te spotten in de pimpelaar.

Maar één gecombineerde lichting gaat rechtstreeks tegen deze trend in te gaan, gecombineerde lichting 13. Als eerste is daar dhr. Kipkluivert die nog steeds niet weg te slaan is uit deze regio. Het einde van zijn studie is al in zicht, maar hij heeft besloten zijn ervaring van het beste Kabinet ooit door te trekken naar een traineeship bij Noaberkracht Dinkelland Tubbergen. Of hij daar puur is aangenomen om de multiculturele quota te halen is nog niet bekend. Ondanks dat zijn naam doet vermoeden, neemt ook Turbo Tinus de tijd om zijn studie af te ronden. Voorlopig vind hij het hier nog wel ‘welletjes’.

Na een half jaar Corona ontwijken is dan ook dhr. Tolboer weer neergedaald in ‘Eanske’. Na twee avonturen in het buitenland is ook hij nog in ieder geval een jaar verbonden aan de lokale universiteit. Hij is niet de enige terugkeerde, ook F. Likkertje maakt volgende maand weer z’n rentree. Na een avontuur in onder andere Nijmegen, Arnhem en Utrecht voegt hij zich toch weer bij de campusninjas. Ook zijn klimpakje zal dan weer meekomen en voor de zekerheid alvast afgestoft worden. Op de vraag of de bergen in het Westen van het land niet beter waren antwoorde hij “De bergen zijn altijd groter aan de overkant”.

Vertegenwoordiger eist biografie en geeft depressie

Vertegenwoordiger eist biografie en geeft depressie

Al geruime tijd heerst er in ons bierovergoten land een crisis. Een historisch moment in de geschiedenis, ook in de geschiedenis van de vertegenwoordigers van DC. Het moge niet onbekend zijn dat vertegenwoordigers van DC uitgroeien tot succesvolle senatoren of daadwerkelijke de politiek in gaan. Vertegenwoordiger Krulbaas gebruikt de crisis als moment om zijn succes te delen en voer aan ondergetekende genoeg (beeld)materiaal om zijn levensverhaal te schrijven.

Vertegenwoordig Krulbaas: ‘Dit soort momenten zijn momenten om vast te leggen, zeker als je mijn leven leidt. Die huidige dingen op internet en biografieën zijn nep, mensen willen het echte leven zien, de keiharde waarheid zonder filters. Ik besloot daarom dagelijks Tin Tin de hoogtepunten van mijn dag te sturen, ik weet dat hij er wat mee kan doen.’ Ondergetekende werd overspoelt door beeldmateriaal van online training geven aan vedettes, pasta maken, naar de IKEA, op het strand met zijn vriendin, eten bij de Mac, een filmpje van een filmende man, voetbalschoenen en torens in ‘s-Hertogenbosch, het kwam allemaal langs. Het was dermate veel dat ik niet toe kwam aan het leven van mijn eigen leven en besloot te stoppen met de biografie. Op het moment van schrijven staat er nog genoeg beeldmateriaal klaar om verder te schrijven, echter dien ik eerst zelf weer leuke dingen mee te maken ter compensatie van de fantastische momenten die vertegenwoordiger Krulbaas deelt.

Kersverse DC vertegenwoordiger was deskundigen voor

Kersverse DC vertegenwoordiger was deskundigen voor

Chinese autoriteiten hebben het vermoeden dat ‘patient zero’ op 17 november vorig jaar besmet werd in Wuhan, China. Inmiddels zijn er bijna 200.000 mensen positief getest op het virus, zit Italië in complete lockdown, is het EK 2020 naar 2021 verplaatst en is de Pimpelaar verordend zijn deuren tot en met 6 april te sluiten.

Momenteel is er nog geen vaccin voorhanden en heeft de minister-president van het volk besloten dat het opbouwen van groepsimmuniteit de beste koers is om te varen. Om de explosieve expansie van het virus tegen te gaan, zijn sportaccommodaties, scholen, universiteiten en horeca gesloten en coffeeshops geopend. Hiernaast wordt er opgeroepen om zo min mogelijk samen te komen en waar mogelijk zelfs thuis te blijven.

Deze maatregelen hebben als direct gevolg dat de vertegenwoordigers van Directus Calvatus hun borrels tot nadere orde hebben moeten schrappen. Waar zij normaal gesproken op mooie voorjaarsdagen als deze graag wat met z’n allen ondernemen, zitten zij nu thuis op een houtje te bijten.

Er is echter één DC’er die deze pandemie al maanden zag aankomen en in december al campagne heeft gevoerd tegen het samenkomen bij de borrels. Waar menig DC’er destijds in het ongewis bleef over de beweegredenen van deze expert, lacht hij nu als laatst. Al die tijd trachtte hij de vertegenwoordigers van DC te behoeden voor deze dodelijke pandemie door het organiseren van een borrel na te laten.

Ondergetekende prijst het anticiperende vermogen van zijn dispuutsgenoot en is benieuwd naar het organisatorische vermogen dat hij na afloop van deze pandemie ongetwijfeld tentoon zal stellen.

Een analyse van de toekomst in tijden van onzekerheid

Een analyse van de toekomst in tijden van onzekerheid

De wereld in paniek. Hoe lang gaat dit nog duren en wat zijn de gevolgen voor onze geliefde vertegenwoordigers uit het oosten? De analyse van de eerste toekomstsimulatie is binnen.

Rol 11

2 dagen geleden bleken enkele vertegenwoordigers van DC besmet te zijn met het virus: Covid-19. Solidair als zij zijn besloten de vertegenwoordigers, met een ruime lading proviand en een portie goede zin, zich te vestigen in de Pimpelaar. De heeren hielden de Pimpelaar zoals gewoonlijk in de gaten en kwamen er achter dat hier als één van de weinige locaties in Enschede de tap nog lang niet gesloten zou worden.

Rol 586

54 dagen na uitbraak van Covid-19 onder de vertegenwoordigers van DC. De barrière van pleepapier is geslonken tot een hoogte waarboven sinds weken het buitenlicht weer de Pimpelaar binnenkomt. De besmette vertegenwoordigers lijken door dagelijks te testen (brakofcorona.nl) het virus weer onder controle te hebben. De toiletten zijn echter sinds dag 9 al buiten gebruik, verstopt en stromen over. In deze tijden toch een prestatie met de op louter bittergarnituur gedraaide keutels. Als vervanging voor het sanitair gaat men geregeld met de hoge hoed rond. Door de gecreëerde opening in de pleerolbarrière kunnen de heeren voor het eerst sinds dag 1 zien wat de gevolgen zijn van het virus voor de buitenwereld. Er is weinig nog te herkennen van de Oude Markt. Als men goed kijkt zijn er nog enkele studenten te zien die zonder doel over de markt dwalen. Sinds zij hem er nergens meer in mogen hangen is de zin in het leven verdwenen, de wereld om hen heen is een chaos. De vertegenwoordigers blijken door jarenlang geslachtsgemeenschap te rantsoeneren goed voorbereid te zijn en geen last te hebben van dit verschijnsel.

Rol 867

71 dagen na uitbraak onder DC. De gebruikte test blijkt niet geheel betrouwbaar te zijn, de eerder genegeerde hypothese: ‘brak én corona’ krijgt meer voet aan de grond. Iedere vertegenwoordiger is de afgelopen dagen hoestend wakker geworden. Zij zijn inmiddels allemaal zo goed als zeker besmet met het virus. Wel is men er achter gekomen dat een koude goudgele rakker in de ochtend de pijn van een schrale keel onmiddellijk doet verdwijnen. Ondanks de definitieve uitbraak is men optimistisch en aan goede zin is nog geen gebrek. Slapen doen zij ‘s nachts, de rest van de dag wordt er gezongen, gezopen en genoten.

Rol 1257

95 dagen na uitbraak. Voor het eerst sinds de uitbraak is de sfeer grimmig in de Pimpelaar. Het bier is op. Bij gebrek aan beter zijn de meeste vertegenwoordigers vrijwillig overgestapt op een willekeurig mengsel van verschillende soorten drank, tabasco en koffiedik, vaak geserveerd met een olijf. Een bekende samenstelling voor de magen van de heeren, een enkeling lijkt zelfs aan te sterken door de nieuwe inhoud van de glazen.

Rol 1600+

126 dagen na uitbraak. De afgelopen dagen werd het voor een groot gedeelte van het gezelschap fataal. Een klein groepje zit nog aan de bar, boven verwachting ook vertegenwoordig L. Ennie. Door een weddenschap omtrent de levensduur van L. Ennie zullen bijna alle vertegenwoordigers in het hiernamaals eerst een kratje pils moeten aftikken. Het kleine groepje dat er nog zit heft nog eenmaal gebroederlijk het glas, een luide ‘Titom!’ klinkt en daarna is het stil. Maar wat was het heerlijk…