Absurd: Student communiceert enkel door middel van vieze filmpjes

Absurd: Student communiceert enkel door middel van vieze filmpjes

Psychologen en gedragswetenschappers van de Universiteit Twente staan versteld van een nieuw fenomeen. Er is een student gesignaleerd die enkel kan communiceren door middel van vuige beeldfragmenten. Hij lijkt de gesproken taal volledig verleerd te zijn. De zaak kwam aan het licht toen hij werd benaderd door UToday voor een interview. Op de vragen reageerde hij met een filmpje van een vrouw met een flinke bos hout voor de deur in bad en een filmpje van een brandende rat die over straat rent. Deze student – inmiddels bekend als Patiënt “E” – wordt momenteel diepgaand onderzocht.

Tot dusver lijkt het erop dat een traumatische ervaring de oorzaak kan zijn van deze stoornis, mogelijk een verkeersongeval Down Under. Op de vraag of Patiënt E hierover kan uitweiden werd gereageerd met een filmpje van twee fistende brandweermannen, gevolgd door een filmpje van een Aziaat die ondergebraakt wordt. De betekenis hiervan laat zich raden. UT-vertalers zijn naarstig op zoek naar de betekenis van deze beelden en hopen spoedig te stuiten op een contemporaine steen van Rosetta, die ze in staat kan stellen te communiceren met Patiënt E door de beelden om te zetten in een door de moderne mens gesproken taal.

De late kant

De late kant

Punctualiteit, de mate van stiptheid. Een begrip dat bij de heeren van Directus Calvatus wel bekend in de oren klinkt. Persoonlijke taken op je eigen tempo uitvoeren is natuurlijk prima, maar als de heeren met elkander afspreken stellen zij het immer zeer op prijs dat iedereen stipt op tijd aanwezig is. Alleen zo kan er altijd direct worden gestart met het doel van de bijeenkomst én het al dan niet schenken en nuttigen van koude dranken. Binnen DC is op tijd komen dan ook vanzelfsprekend en staat er voor een sporadische laatkomer nog voor binnenkomst een tegenprestatie klaar, speciaal op maat gemaakt door de ervaren P. v. Borrel. Deze tik op de vingers wordt altijd zonder aarzeling geaccepteerd, de heeren zetten elkaar weer op scherp en gaan dan gelijk verder met de orde van de dag.

De laatste weken maakten de heeren van DC echter kennis met een nieuw begrip: “de late kant”. Na wat vooronderzoek te hebben gedaan lijkt het te gaan over een spectrum van alle mogelijke tijdstippen die een persoon later kan komen dan het afgesproken tijdstip. Zo blijkt het welbekende “op de kerkklok is het half 10”-tijdstip ook op dit spectrum te liggen. Het prille team dat onderzoek doet naar “de late kant” laat weten dat het lastig is structuur aan te brengen tussen alle vage beloftes en waanzinnige argumenten. Toch hebben ze enkele specifieke plekken in het spectrum al kunnen identificeren, maar wat men allemaal nog meer zal tegenkomen in “de late kant” blijft een verrassing.

Kapitein verlaat zinkend schip

Kapitein verlaat zinkend schip

Afgelopen donderdag dreigde er een heuse catastrofe plaats te vinden in Enschedese wateren. Bij het tanken van een oorlogschip maakte het schip plots water. Na het voorval gebeurde er iets opmerkelijks, de kapitein van het schip, onder de bemanning beter bekend als “MP”, verliet als één van de eerste het zinkende schip.

Hoewel het algemeen bekend is dat een kapitein die vroegtijdig van boord stapt een lafaard is, is er onduidelijkheid over hoe dit juridisch is geregeld, de redactie zocht het voor u uit. Naar aanleiding van de ramp met de Titanic zijn in 1914 de eerste internationale afspraken over de verantwoordelijkheden van een kapitein opgesteld. Inmiddels is de International Convention for the Safety of Life at Sea door 161 landen ondertekend. Hoewel daarin niet letterlijk staat dat een kapitein aan boord moet blijven, is hij volgens deze regels wel (de enige) verantwoordelijke voor het schip en haar opvarenden.

Hoewel de kapitein beweerde een valide reden te hebben om het schip vroegtijdig te verlaten (een werkcollege in de vroege uurtjes), viel dit bij de bemanning in een verkeerde aard. Gelukkig wisten de heeren het schip ter nauwe nood boven water te houden,  door extreme hoeveelheden vloeistof te verzetten.

Of de kersverse aangestelde kapitein altijd op deze wijze met tegenslagen om gaat zal de tijd moeten leren.

DC-activiteit wordt misschien familiedag

DC-activiteit wordt misschien familiedag

Dat het Twents Onderwijsmodel (TOM, of voor de kleinere denker TOMmodel) zijn effecten heeft op de Enschedeesche studentenpopulatie staat buiten kijf. Activisme staat onder druk en veel studenten zijn bang dat extracurriculaire activiteiten, zoals het lidmaatschap van een buitengewoon gedistingeerd Heerendispuut, hun jacht naar EC’s zal verstoren. Dit alles heeft ervoor gezorgd dat een der vertegenwoordigers (Correctie, Senator. Gefeliciteerd Dirk!) het op zich heeft genomen om versterking aan te leveren. Het lijkt erop dat hij hiermee niet enkel van plan is om de club levend te houden, maar ook van plan is een heuse “Koehorst-Dynastie” te stichten binnen de gelederen van de club. Wat zijn beweegredenen zijn voor een dergelijk initiatief laat zich raden, edoch één ding is duidelijk: Met het achter zich laten van het vertegenwoordigerschap heeft hij een sterke poging gedaan om zijn invloed binnen het Enschedeesche te verlengen. Voorts lijkt het erop dat de MP, eerste van zijn naam, in de toekomst mogelijk versterking krijgt in de vorm van nóg een naamgenoot. Uiteraard is het niet gezegd dat deze voorstelling werkelijkheid wordt, maar gaat er een proces aan vooraf. Ondergetekende wacht met spanning af wat de onzekere toekomst zal brengen en wenst de twee lijsttrekkers-in-wording veel wijsheid in de komende tijden.

Minister InterimFin!

Minister InterimFin!

Op de derde dinsdag van september jongstleden presenteerde dhr. Van Roswallen zichzelf als Minister van Financiën. Na lang beraad werd hem deze ministers functie op democratische wijze toegezegd door menig aanwezig vertegenwoordiger. Één stem werd desalniettemin ongeldig verklaart daar er onnodig ‘Heya’ op werd gekladdert. Een mooie toekomst lag onze nieuwe Minister van Financiën tegemoet. Echter was hij na enkele afrekeningen plotseling ver te zoeken, in Azië! Gelukkig trad daar vertegenwoordiger Toebes op, als Minister van Financiën uit Kabinet Koers I wilde hij maar al te graag tijdelijk het pasje van dhr. Van Roswallen overnemen.

Ondertussen lopen de rekeningen voor de borrels de spuigaten uit door het toedoen van vele dorstige makkers aan de ‘Titomtafel’. Ook de ontwikkeling naar twee borrels in de week in plaats van één keer in de twee weken verhoogt het werk van de MinFin aanzienlijk. Het is duidelijk, de aanwezigheid van een Interim Minister van Financiën krijgt een steeds groter belang. Zijn titel blijft echter bescheiden: InterimFin!

Ondertussen…

De DC kloof, aanwezig of afwezig?

De DC kloof, aanwezig of afwezig?

In het Enschedese studentenleven werd de kloof van de mooie mannen club Directus Calvatus maar al te vaak aangehaald. Tijdens de vakantie, dies en dag der DC daalde de aanwezigheid van de oude garde jaarlijks. Ook vormde zich groepen van oud en jong tijdens deze enerverende activiteiten en stapte de, door dhr. Slijptol vernoemde, burger met kaas voorgoed uit de Whatsapp groep na wederom een vrijage gerelateerde foto.


Tijdens de eerste dies vergadering der Directus Calvatus werd deze kloof uitvoerig besproken. Deze dies vergadering heeft doen blijken dat de kloof er is en nooit geheel zou verdwijnen. Men moest deze kloof accepteren en genoegen nemen met hun lichtingen en de nabijgelegen lichtingen. Tijdens het lustrum kwam er echter nog goede hoop dat de kloof kleiner zou zijn dan voorspeld werd. Helaas kwam daar de Dag der DC aan waar maar liefst drie echte oude lullen aanwezig waren. Tijdens de dies vergadering bleken de aanwezige het toch aan het juiste eind te hebben. 


De commissie had dit jaar Nijmegen gekozen om te verkennen. Zoals gewoonlijk waren er wat activiteiten georganiseerd voordat iedereen zich aan het bier vergreep om traditie getrouw half lam aan te komen bij het diner waar werd overgegaan op wijn. De heeren van de oude garde dronken een stuk of wat wijntjes mee en de actieve vertegenwoordigers hadden verwacht ze daarna niet meer terug te zien in de stad. Het tij keerde zich echter toen de overgebleven twee heeren uit het land het voortouw namen om calvatus te gaan. De aanwezige vertegenwoordigers waren positief verrast over dit initiatief en dronken gezellig met de heeren mee. Het werd helemaal mooi toen deze heeren meters met bier ging halen voor alle aanwezige. Tijdens deze avond was er niks meer van de kloof te merken en het feest ging door tot in de vroege uurtjes. 


Dus wat is nu de status van de kloof in heerendispuut Directus Calvatus? Bestaat de kloof of is dit maar een mythe? De toekomst blijft onzeker.

Sluwe Bennie ontdekt nieuwe schimmelsoort: Agaricus Roswall Fungi

Sluwe Bennie ontdekt nieuwe schimmelsoort: Agaricus Roswall Fungi

De kabinetsformatie is nog maar net achter de rug, maar de integratie tussen de kabinetsleden is al in volle gang. Zo bleek tijdens een kleine woordenwisseling in het toilet het schaamschot ietwat te klein. Sluwe Bennie zag zijn kansen liggen en maakte snel gebruik van de mogelijkheid om een kleine spionage uit te voeren. Tot zijn grote verbazing bleek zijn mede-kabinetslid in het bezit te zijn van een heuse portobello. Sluwe Bennie kon zijn ogen niet geloven en wilde zijn ontdekkingen maar al te graag delen met zijn vrienden. Met een bord moos op schoot deelde Sluwe Bennie zijn bevindingen, tot groot genoegen van velen, waarbij Van Roswallen genomineerd werd tot Mr. Champion. De bijzondere eigenschap wekte nogal wat belangstelling op bij een paar vertegenwoordigers. Zo werd de mogelijke functie van weerhaken van de eigenschap van Mr. Champion aan het licht gebracht. Op de vraag of Mr. Champion soms vast komt te zitten in zijn licht gekleurde rondborstige vrouw wilde hij helaas niet reageren.

DC’er ontpopt zich tot BV’er

DC’er ontpopt zich tot BV’er

Onlangs is één van de heeren van DC bekend komen te staan als BV’er (Bekende Vlaminger). Nu TinTin in korte tijd twee keer het nationale nieuws heeft gehaald mogen we toch wel zeggen dat we een echte BV’er binnen de club hebben. TinTin floreerde in April al in een nieuwsitem over de groeiende populariteit van stijldansen onder studenten. Op de vraag ‘is het een leuke sport om te doen’ antwoordde TinTin ‘ Ja ik vind het leuk, je kant het met je vriendin doen of op feesten is dat toch ook leuk om te doen’. Op het moment van de opnames verkeerde TinTin nog in een relatie met een scholier uit Leiden. TinTin trakteerde de rest van heeren zelfs via snapchat zelfs op filmpjes van zijn net meerderjarige wijffie die zich aan het uitkleden was. Hoewel de rest van de heeren vrouwelijk schoon altijd kan waarderen was er wel enige verbazing over de keuze van TinTin. Helaas werd enige tijd later duidelijk dat het leeftijdsverschil toch te groot was en TinTin als begeerde single BV’er verder door het leven moest gaan. De BV’er staat tegenwoordig dan ook niet meer achter zijn uitspraak dat stijldansen leuk is om te doen met je vriendin. Sindsdien stijldans ik alleen nog maar op feesten, want dat is nog wel leuk aldus de BV’er.

De verschijning van TinTin op nationale televisie bleek ook niet eenmalig te zijn. Een paar maanden later was de BV’er namelijk weer te bewonderen vanuit de Nederlandse woonkamers. Ditmaal ging het over ‘Chicken Tonight’ een tot voorheen populair gerecht onder studenten. TinTin en consorten maken wel 4 keer per week gebruik deze grote potten roerbaksaus. De toekomst van het product leek even onzeker, omdat het misschien uit de schappen zou verdwijnen. Gelukkig voor TinTin is dit voorkomen door een niet nader te noemen voedingsmiddelenconcern, die het product zullen overnemen. In het interview werd nog gevraagd welke soorten Chicken Tonight er werden gegeten in het studentenhuis. Bijna alle soorten werden wel gegeten met als favoriet ‘ Tikka Masala ’. Er was echter één soort die absoluut niet toe was toegestaan binnen het studentenhuis en dat was ‘Romige tomaat’. Dit duidt erop dat onze TinTin nog altijd niet over zijn fobie voor rode groenten heen is. Naar verwachting is TinTin dit najaar weer te bewonderen op de nationale televisie. Nu hij de status van BV’er heeft is hij benaderd door Irene Moors om mee te doen aan haar programma ‘Geef Mij Nu Je Angst’. Door middel van dit programma hoopt TinTin zijn angst voor het rode gevaar te kunnen overwinnen. Op de vraag of TinTin ooit over deze fobie heen gaat komen antwoordde hij: ‘de toekomst is onzeker’. Wij zullen de nieuwe BV’er nauwlettend in gaten houden en hopen dat het succes hem niet naar de kop stijgt.

Kortste kabinet ooit

Kortste kabinet ooit

Afgelopen dinsdag was het weer Prinsjesdag waar voor nationaal publiek de troonrede werd bekendgemaakt. Voor Heerendispuut Directus Calvatus was deze dag het moment om terug te blikken op het afgelopen kabinetsjaar en een nieuw kabinet aan te stellen.

Na lang vergaderen, meerdere stemrondes en een sollicitatie naar een niet bestaande ministerspost werd bekend hoe de posten dit jaar gevuld zullen worden. Minister-President Smerig Belangrijk Jr. wordt bijgestaan door MinBZK Sluwe Bennie en MinFin van Roswallen. Hoewel de officiële naam van dit Kabinet ‘Ter Horst I’ zal heten wordt in de volksmond al gesproken over het ‘kortste Kabinet ooit’. Met een gemiddelde lengte van net boven de 1.60 m zou dit Kabinet zelfs onder gemiddeld klein zijn in landen als Vietnam en Peru. Opvallend detail is dat dit Kabinet mede tot stand gekomen is door de ‘kortste informateur ooit’, dhr. Nielsen. Er zal nog een onderzoek gestart worden naar de informateur om erachter te komen of deze niet naar persoonlijke voorkeur gehandeld heeft. Sinds zijn toetreding bij het dispuut heeft dhr. Nielsen hard moeten vechten om mee te kunnen met ‘de grote jongens’ waar hij zelf toch vaak letterlijk over het hoofd werd gezien.

Hoewel over zo’n twee weken het nieuwe Kabinet haar plannen voor aankomend jaar zal presenteren heeft zij hier en daar al wat losgelaten over haar plannen. Twee van hun speerpunten zijn het herschrijven van het loflied op ’t Smurfenlied en het inkorten van de bierplank (BP) zodat deze beter door het Kabinet te dragen is. Verder hoopt het de Pimpelaar te kunnen overtuigen om de rest van het jaar al het bier in fluitjes uit te schenken en de bitterballen op een bijzettafeltje te presenteren in plaats van de bar. ‘ ᶻᵒ ᵏᵘⁿⁿᵉⁿ ʷⁱʲ ᵒᵒᵏ ᵉᵉⁿˢ ᵛᵃⁿ ᵈᵉᶻᵉ ˡᵃᵗᵉ ⁿⁱᵍʰᵗ ˢⁿᵃᶜᵏ ᵍᵉⁿⁱᵉᵗᵉⁿ’, aldus Smerig Belangrijk Jr.

Ondergetekende wenst het nieuwe Kabinet heel veel succes het aankomend jaar en is ervan overtuigd dat de nieuwe ministers erin zullen slagen om het dispuut aankomend jaar in goede banen te leiden.  

Kabinet Ter Horst I
Lokale verzuring in Middellandse Zee

Lokale verzuring in Middellandse Zee

Waar gehakt wordt vallen spaanders en dat er bij Directus Calvatus immer iets te zeiken valt is alom bekend. Afgelopen week werd dit eens te meer duidelijk toen een omvangrijke troep mastodonten inscheepte op de SS Azijn. Waar vrijwel het gehele smaldeel der DC-boten, de SS Dachau incluis, beschikte over uiterst capabel personeel, bleek al snel dat er voor de Heeren die de vroege jaren van de club hebben meegemaakt andere voorbereidingen waren getroffen. Het schreeuwende gebrek aan fatsoenlijk eten en drinken leidde er al snel toe dat de boot werd omgedoopt tot ‘Azijnboot’. De frustraties onder de Heeren aldaar liep kennelijk zo erg op, dat het Senator van Moll te veel werd toen Senator Luimes voor de zoveelste keer een verhandeling begon over het belang van olie en gas. Daarop zei hij: Luimes, er is echt maar één iemand die het leuk vindt dat jij hier bent. En dat is je vrouw. Daarmee is Senator van Moll, vlak voordat de vorige zijn eerste lustrum viert, de nieuwe houder van de Quote van de Week.