Commissies

Commissies

Directus Calvatus kent de volgende commissies:

De Evenementencommissie regelt alle evenementen die het dispuut organiseert in de Pimpelaar, elders in de stad of in den lande. Deze commissie is echter geen vaste commissie. Echter wanneer een vertegenwoordiger dan wel andere aan Directus Calavatus gelieerd persoon een activiteit oppert wordt deze automatisch benoemd tot tijdelijk voorzitter van de evenementencommissie. De commissie wordt automatisch ontbonden na afloop van het evenement of wanneer blijkt dat het evenement niet doorgaat.

De Campagneleiding begeleidt uit opdracht van het Kabinet de lijsttrekkers in het voltooien van de opdrachten in het kader van de Campagne van Directus Calvatus. De Campagneleiding houdt deze periode de kandidaten nauwlettend in de gaten, zodat tegen het einde van de Campagne een weloverwogen advies kan worden gegeven met betrekking tot mogelijke inauguratie van de lijsttrekkers.

De Introductiecommissie is ingesteld ter bevordering van de kennismaking met nieuwe eerstejaars studenten. Daartoe wordt ieder jaar een DC-doegroep onder het mom van ’slapen doen we s nachts’ begeleid. De Introductiecommissie houdt zich bezig met de doegroepoudertraining, de planning van de beide introweken en is continu telefonisch bereikbaar voor de kiddo’s.

De Websitecommissie is ingesteld ter behoud van de kwaliteit en actualiteit van de website der Directus Calvatus. Nieuwtjes, feiten en wetenswaardigheden zullen zo snel als mogelijk op de site worden vermeld.

Geef een reactie