Dispuut

Dispuut

Directus Calvatus is hét onafhankelijke Heerendispuut van Enschede. Haar geschiedenis voert terug tot het jaar 1975, tot de oprichting van de weledelgeboren B.S.V. Sirius. De B.S.V. had, en heeft, tot doel de studenten van de Twentse opleiding Bestuurskunde te verenigen.

Het zou deze vereniging zijn die 28 jaar later ons allen samen zou brengen. Tijdens diverse samenkomsten van bovengenoemde vereniging bleek telkenmale dat dezelfde groep heeren het licht uit moest doen. Het idee werd dan ook geboren om een dispuut op te richten, waarbij men niet meer afhankelijk zou zijn van activiteiten van de vereniging en waardoor het contact tussen de heeren ook na de studie intensief zou blijven.

Met de bovengenoemde studie wordt een studie aan de Universiteit Twente bedoeld, die alle negen oprichters volgden. Heden ten dage is ook Heerendispuut Directus Calvatus ingehaald door de wereldwijde globalisering en ondanks hevige protesten van enkele groeperingen binnen het Dispuut is besloten om de originele koppeling met de studie bestuurskunde los te laten en het Dispuut open te stellen voor anders gezinden. Rechtlijnigheid in denken en doen blijft echter het kenmerkende en onderscheidende aspect van de vertegenwoordigers van Directus Calvatus. Vandaar ook dat het woord “Directus” terugkomt in de naam van het dispuut. Directus betekent zoveel als rechtlijnigheid. De heeren van DC staan met name bekend om hun rechtlijnigheid in zowel denken als doen.

Daar de heeren, zoals al eerder gememoreerd, ook niet vies waren vaan een kleintje besloten zij dat daar in de naamgeving ook rekening mee gehouden diende te worden. “Calvatus” is dien ten gevolge aan de naam toegevoegd, daar het zo veel betekent als “kaal gaan”.

Nu de naam Directus Calvatus, om de zojuist genoemde zeer gegronde redenen, was ontstaan bleef er toch nog een gevoel van leegte achter bij de heeren. Wat moest er gebeuren met de inmiddels onsterfelijk zinsnede “Slapen doen we ‘s nachts” die telkens te berde werd gebracht op het moment dat de heeren reeds voor het vallen van de duisternis al weer tamelijk “calvatus” waren. Deze uitspraak is in de loop der jaren dan ook uitgegroeid tot het motto van onze club.

Op dit moment is DC een van de gezelligste, levendigste en een van de meest continue disputen binnen het Enschedeesch Studenten Corps. Met 43 leden, de jaarlijkse activiteiten, tal van interne activiteiten, bijdragen aan diverse Corpscommissies en de allerbeste sponsor (Pepsi Harry), kan bovenstaande bewering alleen maar onderstreept worden. Het verleden inspireert ons en de toekomst lacht ons toe!

Hup DC!


In het menu links bestaat de mogelijkheid verder te klikken naar enkele achtergronddossiers.

Geef een reactie