Contact

Contact

Voor contact met Heerendispuut Directus Calvatus dient u zich te wenden tot onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, dhr. Krullaars.


Per post:
T. Krullaars
G. J. van Heekstraat 394
7521 EN Enschede

Of per e-mail via:
thomaskrullaars@gmail.com

Wij zullen trachten u zo spoedig mogelijk van antwoord te voorzien.

Voor vragen of opmerkingen over de website kunt u contact opnemen met de webmaster, via:
thomaskrullaars@gmail.com

Geef een reactie