Leden

Leden

De leden van Heerendispuut Directus Calvatus dragen één van de volgende titels:
a) Vertegenwoordiger;
b) Buitengewoon Vertegenwoordiger;
c) Ere-Vertegenwoordiger;
d) Senatoren
e) Ambassadeur

In het menu aan de bovenzijde van de pagina kan genavigeerd worden tussen deze titels.