Eerste golf blijkt geen les voor tweede golf

Eerste golf blijkt geen les voor tweede golf

Zo’n driekwart jaar geleden verergerde de situatie omtrent Covid-19 in Nederland zo erg dat er strenge maatregelen gelden voor het hele land. Het kabinet lijkt compleet overvallen door deze pandemie, wat ergens niet geheel onlogisch lijkt gezien er de weinige ervaring met dit soort wereldrampen. Echter laat het dagelijkse bestuur de wensen over. Het Kabinet neemt een zeer passieve rol aan en lijkt te wachten tot dit ‘virusje’ overwaait. Er wordt geruime tijd niets meer georganiseerd voor het dispuut, tot ongenoegen van menig vertegenwoordiger. Uiteindelijk, na meermaals aandringen, komt er dan toch een aantal online activiteiten, om zo toch nog elkaar als dispuut te kunnen blijven spreken.

Afgelopen zomer leek het even alsof Corona ons verlaten had. Het aantal besmettingen lag zo laag dat het we weer konden ruiken aan hoe het dagelijkse leven was pre-corona. Met wat aanpassingen konden er weer DC-activiteiten plaats vinden in de buitenlucht, de Pimpelaar en het plaatselijke poolcafé. Ook de Dag der DC gaat door, er worden meeborrels georganiseerd worden en de Campagne wordt ingezet om zo een poging te doen tot uitbreiding van het dispuut. Echter gebeurt dat wat menig specialist en expert al geruime tijd voor waarschuwde: de tweede golf. Dit escaleert dermate dat er steeds strengere maatregelen nodig zijn om het virus in toon te houden. Men zou denken dat het nieuw geïnstalleerde kabinet, vol vers bloed en nieuwe energie, leert van de fouten van het eerste kabinet. Zo zou verwacht kunnen worden dat alternatieve activiteiten neergezet worden om zo nog vorm van bonding binnen het dispuut door te zetten. Maar het blijft stil. Hemeltergend stil. Op aanraden van dispuutsleden wordt er een rooster ingezet voor eten in groepjes, maar daar blijft het dan ook bij. Geen dispuutsbrede activiteiten en ook geen nieuwe alternatieven wanneer de maatregelen zo streng worden dat ook het eten niet meer door kan gaan. De geringe gezamenlijke contact momenten worden allen georganiseerd door de, inmiddels opgeheven, Campagneleiding. Als enige troost kan het dispuut rekenen om een ‘stimulus-check’ vertaald in een korting op de maandelijkse belasting. Zo lijkt er geen les getrokken te zijn uit de eerste golf en worden precies dezelfde fouten gemaakt in deze tweede golf.

Ondergetekende hoopt dat het kabinet als goeie voornemen heeft dit drastisch anders aan te gaan pakken in 2021. Dit zijn rare tijden, maar het minste wat gedaan kan worden, als bestuur van de club, is het voortouw nemen in er het beste van maken. Zo kan ook de net geïnaugureerde lichting zien dat het dispuut meer is dan af en toe wat pils wegzetten in de Pimpelaar. En zo kan het bestuur dit jaar hun aanpassingsvermogen laten zien in wat tot nu toe genoemd kan worden ‘het makkelijkste kabinetsjaar ooit’.  

Geef een reactie