Haastig interview met S.T. van Mulligen

Haastig interview met S.T. van Mulligen

Onze redacteur sprak met S.T. van Mulligen, hoofdstatisticus bij het DCBS (Directus Calvatus Bureau voor de Statistiek). We benaderde hem vanwege zijn betrokkenheid omtrent de invoering van een nieuw wetsartikel, namelijk 3.08b in het huishoudelijk reglement der DC. We spraken hem aan in zijn voormalige residentiestraat de Noorderhagen, waarop hij met een haastige blik de redacteur wegwuifde. Met een tomeloze volharding waar D. Schouten trots op zal zijn, vroeg de redacteur nogmaals om een aantal vragen te mogen stellen. S.T. wilde er dan toch aan geloven en stopte zijn vlotte pas.

Red: “Eerder zagen we een grafische weergave voorbijkomen van de huidige stand van zaken omtrent het aantal gepubliceerde stukken proza per vertegenwoordiger.  Echter, de expertise van statistici gaat naar mijns inziens verder en wordt er ook gekeken naar trends. Kunt u mij vertellen wat het effect is van Covid-19 op het collectieve geheugen van de samenleving?”

S.T: “Ja ik weet wel dat het af en toe een beetje fluctueert en dat er hier en daar wel eens een piek te zien is. Zo zal er vast ook wel een conjunctuur, om even jargon te mogen gebruiken, te zien zijn bij publicaties. In hoeverre Covid-19 een positieve of negatieve invloed heeft hierop durf ik zou snel niet te zeggen. Maar als u me wilt excuseren, ik moet nog wat bier koud zetten voor vanavond; bier maakt immers meer goed, dan vier russen kapot kunnen maken.”

Nadat S.T. met een flinke pas naar de Jumbo liep belde de redacteur het DCBS om toch tot een ietwat concreter antwoord te komen. Het DCBS bood haar excuses aan en zou op de volgende ochtend contact opnemen met S.T. De volgende ochtend werd de onderstaande grafiek met ons gedeeld werd. Hieruit blijkt duidelijk dat de aanvoer van het digitaal collectief geheugen wel degelijk heeft geleden aan de ‘intelligente lockdown’. Ook is er tot ons genoegen een stijging te zien nadat ‘de koeien weer vrij de wei in mochten’ en er genoeg schrijfmateriaal ontwikkelde. Echter, van Mulligen spreekt wel zijn (terechte) twijfels uit over de toekomst. Ondanks dat de officiële invoering van artikel 3.08b plaatsvond in een tijd van stijging, geeft dit geen garantie op langdurige continuïteit. Hij adviseerde het kersverse Kabinet dan ook om alle zeilen bij te zetten en te zorgen dat de neerwaartse trendlijn weer een stijgende wordt.

(Directus Calvatus Bureau voor de Statistiek, 2020)

Geef een reactie