Archief van
Auteur: ilco

Haastig interview met S.T. van Mulligen

Haastig interview met S.T. van Mulligen

Onze redacteur sprak met S.T. van Mulligen, hoofdstatisticus bij het DCBS (Directus Calvatus Bureau voor de Statistiek). We benaderde hem vanwege zijn betrokkenheid omtrent de invoering van een nieuw wetsartikel, namelijk 3.08b in het huishoudelijk reglement der DC. We spraken hem aan in zijn voormalige residentiestraat de Noorderhagen, waarop hij met een haastige blik de redacteur wegwuifde. Met een tomeloze volharding waar D. Schouten trots op zal zijn, vroeg de redacteur nogmaals om een aantal vragen te mogen stellen. S.T. wilde er dan toch aan geloven en stopte zijn vlotte pas.

Red: “Eerder zagen we een grafische weergave voorbijkomen van de huidige stand van zaken omtrent het aantal gepubliceerde stukken proza per vertegenwoordiger.  Echter, de expertise van statistici gaat naar mijns inziens verder en wordt er ook gekeken naar trends. Kunt u mij vertellen wat het effect is van Covid-19 op het collectieve geheugen van de samenleving?”

S.T: “Ja ik weet wel dat het af en toe een beetje fluctueert en dat er hier en daar wel eens een piek te zien is. Zo zal er vast ook wel een conjunctuur, om even jargon te mogen gebruiken, te zien zijn bij publicaties. In hoeverre Covid-19 een positieve of negatieve invloed heeft hierop durf ik zou snel niet te zeggen. Maar als u me wilt excuseren, ik moet nog wat bier koud zetten voor vanavond; bier maakt immers meer goed, dan vier russen kapot kunnen maken.”

Nadat S.T. met een flinke pas naar de Jumbo liep belde de redacteur het DCBS om toch tot een ietwat concreter antwoord te komen. Het DCBS bood haar excuses aan en zou op de volgende ochtend contact opnemen met S.T. De volgende ochtend werd de onderstaande grafiek met ons gedeeld werd. Hieruit blijkt duidelijk dat de aanvoer van het digitaal collectief geheugen wel degelijk heeft geleden aan de ‘intelligente lockdown’. Ook is er tot ons genoegen een stijging te zien nadat ‘de koeien weer vrij de wei in mochten’ en er genoeg schrijfmateriaal ontwikkelde. Echter, van Mulligen spreekt wel zijn (terechte) twijfels uit over de toekomst. Ondanks dat de officiële invoering van artikel 3.08b plaatsvond in een tijd van stijging, geeft dit geen garantie op langdurige continuïteit. Hij adviseerde het kersverse Kabinet dan ook om alle zeilen bij te zetten en te zorgen dat de neerwaartse trendlijn weer een stijgende wordt.

(Directus Calvatus Bureau voor de Statistiek, 2020)

Ram Jam – Black Bennie

Ram Jam – Black Bennie

Whoa, Black Bennie (Bam-ba-Lam)
Whoa, Black Bennie (Bam-ba-Lam)

Black Bennie had a drink (Bam-ba-Lam)
The damn guy gone wild (Bam-ba-Lam)
Patrick said, “I’m worryin’ outta mind” (Bam-ba-Lam)
The damn guy gone blind (Bam-ba-Lam)
I said “Oh, Black Bennie” (Bam-ba-Lam)
Whoa, Black Bennie (Bam-ba-Lam)

Oh, Black Bennie (Bam-ba-Lam)
Whoa, Black Bennie (Bam-ba-Lam)

Beers really gets him high (Bam-ba-Lam)
You know that’s no lie (Bam-ba-Lam)
That bench so rock steady (Bam-ba-Lam)
And he’s almost ready (Bam-ba-Lam)
Whoa, Black Bennie (Bam-ba-Lam)
Whoa, Black Bennie (Bam-ba-Lam)

Whoa, Black Bennie (Bam-ba-Lam)
Whoa, Black Bennie (Bam-ba-Lam)

He’s drunk in his head (Bam-ba-Lam)
Way down to his bed (Bam-ba-Lam)
Well, he’s shakin’ that bike (Bam-ba-Lam)
Fell, his chin don’t like (Bam-ba-Lam)

Whoa, Black Bennie (Bam-ba-Lam)
Whoa, Black Bennie
Bam-ba-lam

Heerendispuut versoepelt maatregelen voor aankomend academisch jaar

Heerendispuut versoepelt maatregelen voor aankomend academisch jaar

Covid-19 heeft voor lange tijd heel Nederland in zijn macht gehad. Tot grote teleurstelling van velen werden alle grote festivals zoals Pinkpop, Zwarte Cross en Defqon1 afgelast, om hiermee verdere verspreiding van het virus in te dammen. Niet alleen de grote evenementen moesten gecanceld worden, het Enschedese studentenleven moest er ook aan geloven.  Waar Kabinet-Rutte 3 in de lente van dit jaar aankondigde dat alle evenementen boven de 100 personen afgelast zouden worden, volgde Kabinet-Ter Horst 1 even later met eenzelfde soort aankondiging. De aanstaande meeborrels zouden niet meer doorgaan, de moeder-zoon-dag eveneens, en zou er voortaan online ‘geborreld’ worden. Naarmate Rutte met verdere updates kwam over de verspreiding en de daarbij passende maatregelen, deed Ter Horst hetzelfde. Goed voorgaan doet immers goed volgen. Met veel verdriet werd zelfs de vakantie naar Praag afgelast en zijn er moesten tuinborrels georganiseerd om toch de nodige alcoholische versnaperingen te kunnen nuttigen.

Iets wat eerder dit jaar ook aangekondigd werd was de ‘vieze borrel borrel’. Dit middel was ingeschakeld als remedie tegen schrijfangst, en bleek een redelijke effectiviteit te hebben. Het is algemeen bekend bij Vertegenwoordigers van Heerendispuut Directus Calvatus dat zij volgens het Huishoudelijk Reglement der DC een stuk proza van minimaal 100 woorden dienen te schrijven, om zo een steentje bij te dragen aan het digitale collectief geheugen van de club. Een verplichte bijdrage van €5 euro aan bitterballen is de sanctie bij het niet naleven van deze plicht. Met de intrede van de ‘vieze borrel borrel’ werd elke Vertegenwoordiger verplicht een vieze borrel te consumeren indien deze vertegenwoordiger in het voorgaande kwartiel geen stuk proza heeft gepubliceerd op de officiële website van Directus Calvatus.

Nu is een selecte groep vertegenwoordigers onlangs om tafel gegaan om te bepalen of de aankomende ‘vieze borrel borrel’ in het nieuwe academische jaar, in tijden waarin door het virus relatief weinig activiteiten georganiseerd mogen worden, nog wel gepast is. Omdat de Heeren erg waarde hechten aan het collectieve geheugen werd unaniem besloten dat de Wet van TolBes gehandhaafd moet worden en dat hierdoor de ‘vieze borrel borrel’ gewoon plaats zal vinden. Echter, wel met een lichte versoepeling van de maatregel. In tijden van crisis is namelijk coulance soms gewenst. Waar normaal gesproken de consumptie van een vieze borrel afhangt van het schrijven in het vorige kwartiel, wordt dit bij de komende ‘vieze borrel borrel’ gebaseerd op het wel of niet schrijven in het derde of vierde kwartiel. De Heeren zijn het erover eens dat dit een gepaste versoepeling is en dat hiermee wellicht voorkomen wordt dat er proza gepubliceerd wordt over onderwerpen met een ongepaste lage informatiedichtheid.

Vertegenwoordigers Ter Horst, Spaghetti en E. van de Vert geven aan erg content te zijn met deze regeling. ‘Toch nog een meevallertje in deze donkere tijden’. 

Nieuwe definitie voor nieuwkomeling in studentenjargon

Nieuwe definitie voor nieuwkomeling in studentenjargon

Het creatieve vocabulaire van Heerendispuut Directus Calvatus heeft mening vertegenwoordiger al doen schateren. Tijdens een van de jaarlijkse plenaire vergaderingen wist Dhr. Spaghetti een moment van stilte op te vullen met zijn creatieve vermogen. De aanleiding voor zijn “eureka” momentje was de kersverse vertegenwoordiger van het dispuut. Het studentenjargon staat redelijk bekend om zijn ruime woordkeuzes voor een nieuwkomeling. Phoet (=ongeboren baby), uit te spreken als ‘feut’, is dan ook vaak een benaming voor een kandidaat-lid, enkelen behouden dit label geruime tijd na inauguratie. Samenstellingen als feutmans, feutneus of poepfeut zijn dan ook wel snel gemaakt. Echter, Dhr. Spaghetti had, tussen alle loze opmerkingen, een helder momentje en wist uit het niets een nieuwe samenstelling te creëren. In dezelfde volgorde sprak de heer in kwestie het volgende uit: ‘poepfeut, feutneus, poepneus’. Aangezien soms om de meest onzinnige redenen bijnamen gecreëerd worden, is zowel Henk-Jan als Poepneus vanaf deze dag correct en tevens juist. Ondergetekende hoopt dat de kersverse vertegenwoordiger zijn eigen naam in de komende tijd kan terugverdienen. Welkom bij de club Poepneus!

Sluwe Bennie ontdekt nieuwe schimmelsoort: Agaricus Roswall Fungi

Sluwe Bennie ontdekt nieuwe schimmelsoort: Agaricus Roswall Fungi

De kabinetsformatie is nog maar net achter de rug, maar de integratie tussen de kabinetsleden is al in volle gang. Zo bleek tijdens een kleine woordenwisseling in het toilet het schaamschot ietwat te klein. Sluwe Bennie zag zijn kansen liggen en maakte snel gebruik van de mogelijkheid om een kleine spionage uit te voeren. Tot zijn grote verbazing bleek zijn mede-kabinetslid in het bezit te zijn van een heuse portobello. Sluwe Bennie kon zijn ogen niet geloven en wilde zijn ontdekkingen maar al te graag delen met zijn vrienden. Met een bord moos op schoot deelde Sluwe Bennie zijn bevindingen, tot groot genoegen van velen, waarbij Van Roswallen genomineerd werd tot Mr. Champion. De bijzondere eigenschap wekte nogal wat belangstelling op bij een paar vertegenwoordigers. Zo werd de mogelijke functie van weerhaken van de eigenschap van Mr. Champion aan het licht gebracht. Op de vraag of Mr. Champion soms vast komt te zitten in zijn licht gekleurde rondborstige vrouw wilde hij helaas niet reageren.

Van Dale mogelijk serie woorden rijker

Van Dale mogelijk serie woorden rijker

Menig DC’er kent het fenomeen wel van het creëren van nieuw jargon tijdens een van de jaarlijkse activiteiten dat het dispuut rijk is. Zo zijn woorden zoals punten, sjekkels en klabams de revue al meerdere malen gepasseerd. Wederom was het weer eens raak; dit maal tijdens een reis naar een Grieks oord. Menig vertegenwoordiger werd voor het minst en geringste uitgemaakt voor een van de varianten van de nieuwe groepstaal. Om onduidelijkheden te voorkomen over de vormen van de vocabulair, heeft de redactie onderstaande bijlage ingezonden naar Van Dale ter goedkeuring. Wij houden u op de hoogte van de vorderingen.

Betekenis ‘Flikkerbips’
   flik·ker·bips (de; m,v; meervoud: flikkerbipsen)
     1 de roepnaam voor iemand die handelingen uitvoert met een persoon van hetzelfde geslacht.
     2 de roepnaam voor iemand die een niet adequate opmerking plaatst in het gezelschap van vertegenwoordigers.
     3 L. Ennie
   verkleinwoord: flikkerbipsje

Betekenis ‘Glibberbips’
   glib·ber·bips (de; m,v; meervoud: glibberbipsen)
     1 de roepnaam voor een iemand die zich volledig heeft ingevet met coconut tanning oil factor 6 en hierdoor klaar is om te flaneren op het dek van het schip.
   verkleinwoord: glibberbipsje

Betekenis ‘Spetterbips’
   spet·ter·bips (de; m,v: meervoud: spetterbipsen)
     1 de roepnaam voor iemand die te veel gyros en mythos genietos heeft genuttigd en hierdoor een grote napalm wolk van skatá de haven in knalt.
   verkleinwoord: spetterbipsje

‘Vieze borrel’ borrel als remedie tegen schrijfangst

‘Vieze borrel’ borrel als remedie tegen schrijfangst

Binnen Directus Calvatus geldt een aantal plichten waar elke vertegenwoordiger zich aan dient te houden. Iedere vertegenwoordiger dient volgens Artikel 3.08 van het Huishoudelijk Reglement der DC een stuk proza van minimaal 100 woorden te publiceren op de website van Directus Calvatus, om zo een steentje bij te dragen aan het digitale collectief geheugen van de club. Een verplichte bijdrage van €5 voor bittergarnituur zou vertegenwoordigers moeten aansporen om in de pen te klimmen. Helaas blijkt deze maatregel niet genoeg en neemt het merendeel de straf voor lief, tot groot genoegen van de gretige bitterbal vreters. Het schijnt zelfs te zijn dat enkelen lijden aan het fenomeen schrijfangst, en gedurende hun hele vertegenwoordigerschap Artikel 3.08 al hebben overtreden. Voor velen is de volgende situatie dan ook niet onbekend. Rond half elf gaat de door de lichting bepaalde poepfeut van de jongste lichting rond met de hoge hoed die af te halen is bij de barman die het concept ‘kaal gaan’ wel heel letterlijk nam. Na enkele minuten komt er een schaal met bruin fruit op de bar te liggen, die in een nog kortere tijd verorberd wordt.
Naast de verplichte bijdrage kent het dispuut ook een andere methodiek om incorrect gedrag te bestraffen. Deze straf is inmiddels ontwikkeld door eerder genoemde barman tot heus schouwspel waarbij combinaties zoals koffiedik met zout of een stukje leverworst on top soms de revue passeren. Omdat we de beroerdste niet zijn heeft een aantal vertegenwoordigers de koppen bij elkaar gestoken om een remedie tegen schrijfangst te ontwikkelen. Vanaf het moment van publiceren van dit stuk zal de eerste borrel van het kwartaal, niet te verwarren met bitterballenborrel tijdens de eerste borrel van de maand, de ‘vieze borrel’ borrel zijn intrede hebben. Elke vertegenwoordiger die in het voorgaande kwartaal Artikel 3.08 verzaakt, zal dit vereffenen door het ledigen van een vieze borrel op de ‘vieze borrel’ borrel. De eerder genoemde vertegenwoordigers hopen dat met deze maatregel, onder de noemer van de ‘Wet van TolBes’, de fobie van enkelen overwonnen wordt en dat men weer in de pen klimt.
Om verwarring te voorkomen of nou wel of niet genoeg geschreven is om de dans tijdens de ‘vieze borrel’ borrel te ontspringen, is hieronder een klein overzichtje weergegeven van het totaal aantal geschreven stukken tot nu toe. De redactie wenst iedereen veel schrijfplezier. Pennen klaar? Schrijven maar!

Update Campagne ‘Free Stille Willy’

Update Campagne ‘Free Stille Willy’

Na de buitensporig lange campagne van de lichting van E. van der Vert, waren de vertegenwoordigers van Directus Calvatus van mening dat geen andere lichting dit zou kunnen overtreffen. Niets blijkt minder waar, de huidige stand van zaken met de LL’en biedt perspectief om dit te gaan evenaren, dan wel te overtreffen.

Naast de bovengenoemde terugkerende campagne om hiermee de welbekende rood-blauw gestreepte das te mogen verdienen, loopt parallel hieraan momenteel een andere campagne. Deze campagne ging november 2017 van start en de redactie is van mening dat hierover een update gewenst is. Deze campagne staat beter bekend als ‘Free Stille Willy’, met hierin de hoofdrolspeler en tevens enige speler dhr. D. Upperhouse. Deze campagne is in het leven geroepen om de vertegenwoordiger van deze stempel te bevrijden en als steuntje in de rug zodat de vertegenwoordiger zichzelf kan ontplooien in de academische wereld. Een mogelijk secundair doel van deze campagne is dat cultheld Kim Jung Heuzels een extra reden naast piepkesoamd heeft, om terug te keren naar de Pimpelaar, om ook met dhr. D. Upperhouse een goed gesprek te kunnen voeren.

Deze campagne had een vliegende start met een zeer aanwezige vocale uitlating in de trein richting Zwolle. Helaas schijnt bovengenoemde vertegenwoordiger amper doorzettingsvermogen te tonen en lijkt het zo te zijn dat oude patronen boven water komen. Deze praktijken bleken dan ook voor een aantal vertegenwoordigers niet onopgemerkt. Op gepaste wijze is de vertegenwoordiger bemoedigd om zijn stem te laten klinken. Echter, werkelijke resultaten zijn tot nog toe niet geboekt.

De redactie is de beroerdste niet en wil dan ook een hart onder de riem steken, om te zorgen dat de campagne voltooid wordt voor Pasen. Om deze reden zijn drastische maatregelen zijn in werking gezet. Dhr. D. Upperhouse zal binnen een termijn van twee weken ons koude kikkerland verlaten en zal in het diepe worden gegooid. De vertegenwoordiger zal gaan deelnemen aan een internationaal programma, gevestigd in Singapore, om zo zijn plenaire spreekvaardigen naar een ander niveau te brengen.

Banden met een aankomend lokale correspondent zijn reeds al gelegd, om zo inzicht te houden over mogelijk geboekte resultaten. De redactie hoopt dat deze leerzame cursus zijn vruchten zal afwerpen en wensen de vertegenwoordiger dan ook veel succes toe.

Wij zullen u op de hoogte houden.

Welgekrulde man terroriseert semi-bloot de drukste winkelstraat van Portugal

Welgekrulde man terroriseert semi-bloot de drukste winkelstraat van Portugal

Het staat menig vertegenwoordiger nog bij als de dag van gisteren. Aan de ontbijttafel rustig ontwakend na een lange nacht in de uitgaanscentra van Nis zaten de vertegenwoordigers van Directus Calvatus, toen een van de vertegenwoordigers zijn emoties niet in bedwang kon houden en een aantal woorden grof vuilmaakte tegenover een andere vertegenwoordiger. De vertegenwoordiger werd naar zijn mening bestolen van het laatste plakje salami. Sindsdien gaat de vertegenwoordiger door het leven met de afkorting BB.

Lange tijd ging het goed en kon de vertegenwoordiger zichzelf in toom houden. Helaas ging het dit jaar wederom mis tijdens de jaarlijks terugkerende vakantie in oorden waar de tarwesmoothies goedkoper zouden moeten zijn dan in eigen land. Op 17 mei jl. kreeg BB een uitermate bijzondere, maar voor anderen een onbegrijpelijke, ingeving en liet hij bij het verlaten van het hostel zijn bovenkleding achter. In ontbloot bovenlichaam zette hij voet in de drukbevolkte winkelstraten van Porto om hier vervolgens in alle glorie rond te paraderen.

De andere vertegenwoordigers konden het maar niet bevatten wat de exacte oorzaak was van de actie en deden daarom een kort interview met BB naar de reden van deze buitensporigheden. Op de vraag waarom hij het deed gaf BB het volgende antwoord: “Ik had mijn shirt nog in het andere hostel liggen, en anders had ik twee shirts mee”. De andere vertegenwoordigers konden hun oren niet geloven, en barstten in lachen uit. Het is nog onduidelijk of dit antwoord de volledige waarheid is, of dat BB misschien op dat moment wel op zoek was naar een mogelijke vrijage.

Wel is er ten oren gekomen dat deze vertegenwoordiger onder de aandacht is gekomen van het vrouwelijk schoon. Ook op dit gebied werden er een aantal vragen afgevuurd op de vertegenwoordiger. Echter over percentages kon nog niet echt gesproken worden. Gelukkig werd het al snel duidelijk dat ze een liefhebber is van kees, dus dat zit wel goed.

Of BB van zijn acties geleerd heeft of volgend jaar wederom zijn naam waarmaakt, is voor iedereen nog onduidelijk. Wel is duidelijk dat BB iedereen blijft verbazen.