Archief van
Auteur: Stefan

Gevaarlijke slang ontsnapt in Enschede

Gevaarlijke slang ontsnapt in Enschede

Na zo’n zes jaar een kalm leven in gevangenschap is een zekere slang erin geslaagd om op losse pootjes te komen. Al enige tijd kronkelt dit reptiel rond in de grootste stad van Overijssel. Een slangendeskundige vertelt tegen de redactie dat het gaat om ‘de black mamba’, ook wel Dendroaspis polylepis genaamd, met een geschatte lengte van drie meter.

Er is goed nieuws: tegenstelling tot zijn soortgenoten is dit exemplaar niet giftig. Een beet kan wel erg pijnlijk zijn en problemen met lopen veroorzaken. De black mamba komt eigenlijk alleen voor in het zuidelijke deel van Afrika, in een waslijst aan landen met Angola, Congo-Kinshasa en Kenia als noordelijke grens. Hoe de slang beland is in ons koude kikkerlandje is voor deskundigen een raadsel.

Afgelopen weekend leek de black mamba zijn eerste slachtoffer gevonden te hebben, maar deze persoon kwam gelukkig met de schrik vrij. De slang lijkt het gemunt te hebben op jonge hertjes, maar schijnt zich te kunnen voeden met alles van het vrouwelijk geslacht. Zijn jachtgebied lijkt gelimiteerd te zijn tot de binnenstad, met als epicentrum ‘het gat in de markt’, maar bewoners in de gehele regio worden gewaarschuwd.

De Black Mamba in actie (credits aan Gijssie)
Kortste kabinet ooit

Kortste kabinet ooit

Afgelopen dinsdag was het weer Prinsjesdag waar voor nationaal publiek de troonrede werd bekendgemaakt. Voor Heerendispuut Directus Calvatus was deze dag het moment om terug te blikken op het afgelopen kabinetsjaar en een nieuw kabinet aan te stellen.

Na lang vergaderen, meerdere stemrondes en een sollicitatie naar een niet bestaande ministerspost werd bekend hoe de posten dit jaar gevuld zullen worden. Minister-President Smerig Belangrijk Jr. wordt bijgestaan door MinBZK Sluwe Bennie en MinFin van Roswallen. Hoewel de officiële naam van dit Kabinet ‘Ter Horst I’ zal heten wordt in de volksmond al gesproken over het ‘kortste Kabinet ooit’. Met een gemiddelde lengte van net boven de 1.60 m zou dit Kabinet zelfs onder gemiddeld klein zijn in landen als Vietnam en Peru. Opvallend detail is dat dit Kabinet mede tot stand gekomen is door de ‘kortste informateur ooit’, dhr. Nielsen. Er zal nog een onderzoek gestart worden naar de informateur om erachter te komen of deze niet naar persoonlijke voorkeur gehandeld heeft. Sinds zijn toetreding bij het dispuut heeft dhr. Nielsen hard moeten vechten om mee te kunnen met ‘de grote jongens’ waar hij zelf toch vaak letterlijk over het hoofd werd gezien.

Hoewel over zo’n twee weken het nieuwe Kabinet haar plannen voor aankomend jaar zal presenteren heeft zij hier en daar al wat losgelaten over haar plannen. Twee van hun speerpunten zijn het herschrijven van het loflied op ’t Smurfenlied en het inkorten van de bierplank (BP) zodat deze beter door het Kabinet te dragen is. Verder hoopt het de Pimpelaar te kunnen overtuigen om de rest van het jaar al het bier in fluitjes uit te schenken en de bitterballen op een bijzettafeltje te presenteren in plaats van de bar. ‘ ᶻᵒ ᵏᵘⁿⁿᵉⁿ ʷⁱʲ ᵒᵒᵏ ᵉᵉⁿˢ ᵛᵃⁿ ᵈᵉᶻᵉ ˡᵃᵗᵉ ⁿⁱᵍʰᵗ ˢⁿᵃᶜᵏ ᵍᵉⁿⁱᵉᵗᵉⁿ’, aldus Smerig Belangrijk Jr.

Ondergetekende wenst het nieuwe Kabinet heel veel succes het aankomend jaar en is ervan overtuigd dat de nieuwe ministers erin zullen slagen om het dispuut aankomend jaar in goede banen te leiden.  

Kabinet Ter Horst I
Greenpeace ten onrechte uitgerukt naar café de Pimpelaar

Greenpeace ten onrechte uitgerukt naar café de Pimpelaar

Enschede – Dierensoorten worden met uitsterven bedreigd en onze planeet lijdt onder de menselijke aanwezigheid. Genoeg reden voor organisatie Greenpeace om actie te voeren op zoveel mogelijk fronten. Het protesteren tegen en het aanpakken van huidige kwesties lijkt niet altijd haar vruchten af te werpen. Daarom besloot bovenstaand genoemde organisatie het heft nog meer in eigen handen te nemen en preventief actie te voeren. Op de avond van donderdag 13 Juni stond bij dispuut Directus Calvatus het onderdeel walvis jagen op het programma. Een vaste actie groep die zich schuil houdt onder de naam ‘Bambuseae’ smeedt snode plannen met versterking van actiegroep ‘Caelibem’ om tot slagen te komen. Met tips van sluwe B. Ennie moest dit wel tot een succesvol einde komen. Echter, bij het observeren van de ‘oogst’ deinde al snel de gecombineerde actiegroep terug van hun eerder benoemde actieplan. Hoewel de oliën en vetten op de hedendaagse markt een paar keer over de kop gaan leek de interesse eng snel te dalen. De geluiden die de zoogdieren uitkraamden en hun algemene uitstraling bleken de bottleneck te zijn voor een goede walvisjacht. De heer P. Oepfeut aan het woord: “Ik mag dan wel nooit op walvisvaart mee geweest te zijn, maar dit gaat zelfs mijn pet te boven.” Ondanks zijn afwezigheid wist Mister Tropisch Riet vanuit het noorden nog zijn mening te laten horen: “”. Greenpeace is uiterst tevreden over haar preventieve actie ondanks het verwaarloosbare effect. “Dit is een overwinning voor iedereen” aldus de organisatie.

Grieks voor DCers

Grieks voor DCers

In Griekenland wordt anders gesproken
dan bij ons in Nederland.
Terras in t Grieks is tarátsa,
Estiatórioo is restaurant.

Neóteri partída is jongste lichting,
Éna potíri dat is een glas.
Skatá protárides dat is poepfeut,
En graváta is een das
.

Párte meriká is een poar neem’n,
En yamas dat is titom.
Luister heel goed naar dit liedje
en je leert het Grieks alom.

Kýrios kýrios is heeren heeren,
Vythíseis dat is dips.
Arkoúda pánta is Grieks voor panda,
Nkéi kólo is flikkerbips,

Néos ippótis is nieuwe ridder,
Psychagogía dat is vertier,
Kaló mánka is beste keal,
En býra dat is gewoon bier.

Párte meriká is een poar neem’n,
En yamas dat is titom.
Luister heel goed naar dit liedje
en je leert het Grieks alom.

… helemaal niet een leuke vent te zijn

… helemaal niet een leuke vent te zijn

De bestuurskundig geïnteresseerde vertegenwoordiger, dhr. Van Roswallen, van ons bestuurskundig georiënteerde dispuut heeft zijn burgerplicht verzuimd. Het algemeen stemrecht, waar decennia – zo niet eeuwen – voor gestreden is, lijkt de beste man niet te deren. “Ik bid niet veur Provinciale Staten” aldus de Drent. Laten we hopen dat er een einde komt aan het vreselijke grensoverschrijdende gedrag van de heer in kwestie. De lichting van van RosWallen heeft het dispuut al meermaals gewaarschuwd voor deze problematiek. Zij, als enigen van het dispuut, maakten tot dusver van Roswallen mee in nuchtere toestand. H. Bennie vertelt: “Wanneer het dipje tussen dronken en aangeschoten bereikt werd, is hij altijd niet te genieten. Hij wordt een sfeerspons, gaat dwarsliggen en haalde werkelijk de lol uit alles om zich heen. Niemand geloofde ons tot nu!” Ook de andere lichtingsgenoot van van RosWallen, E. van der Vert, werd gevraagd naar zijn ervaringen: “Huh, wie? Van Rosmalen? Als er geen zonnepanelen op zitten hoef ik er niks mee te maken te hebben”.

Om als dispuut beter op dit soort situaties te kunnen inspelen is, geheel in de stijl van studenten van een ‘Technische Universiteit’, een curve opgesteld. De curve, genaamd de Curve van Roswall geeft grafisch weer hoe de alcohol de dulbaarheid van de vertegenwoordiger beïnvloedt. Afhankelijk van de dispuutsacitiveit kan bepaald worden in hoeverre ‘gezelligheid’ van de vertegenwoordiger gewenst is, de curve geeft dan uitsluitsel over in welke toestand van Roswallen getracht wordt aan te treden.

Directus Calvatus op één avond drie lichtingen rijker

Directus Calvatus op één avond drie lichtingen rijker

Heerendispuut Directus Calvatus heeft gisteren drie nieuwe vertegenwoordigers mogen verwelkomen. Na een record lange campagne vormen de voormalige lijsttrekkers nu samen Lichting 17. Echter was dit niet de enige wijziging in de structuur van DC. Voormalig Lichting 13 heeft zich opgesplitst in twee nieuwe lichtingen, Lichting 13A en Lichting 13B.

Al langer heerste er een vorm van spanning binnen voormalig Lichting 13. Waar dhr. Tolboer en dhr. Kipkluivert flink aan het titommen en klabamsen waren, liet de rest van de lichting dit vaak achterwege. Maar dit was niet de enige vorm van spanning die binnen de lichting heerste. Sinds eerdergenoemde heren hun kabinetsfuncties vervulden ontstond er een zekere vorm van jaloezie. Zij voldeden namelijk niet zomaar een kabinetsfunctie, maar een kabinetsfunctie binnen kabinet Keppels -I, ook wel ‘het beste kabinet ooit’ genoemd. F. Likkertje en T. Inus konden lastig omgaan met dit groot verschil in aanzien en beloofden zichzelf er alles aan te doen om ook zo’n dergelijke functie te betreden.

Om niks aan het toeval over te laten deed toen F. Likkertje het volgende kabinet meteen een succesvolle gooi naar het Minister-Presidentschap. Zonder de afleiding van intoxicerende middelen moest dit wel een voorbeeld MP worden. Echter bleken de druk en de verwachtingen te hoog en kwam de toenmalige MP als MPannekoek bekend te staan.

Na deze mislukte poging om aansluiting te zoeken bij de rest van de lichting was het nu de beurt aan T. Inus. Ook hij nam het MPschap op zich en om extra kracht te geven aan zijn kabinet besloot dhr. Inus beroep te doen op zijn penningmeester van een eerder bestuur. Nu halverwege het kabinetsjaar blijkt ook zijn poging niet in de buurt te komen van het kabinet Keppels-I. MPanda lijkt vooral last te hebben van zijn huid die maar niet groeit in dikte.

Vorige week kwam dan ook de realisatie van MPannekoek en MPanda dat de aansluiting met de rest van hun lichting niet reëel is. Om niet langer de ambities van de lichting tegen te gaan kwamen ze dan ook met het voorstel om afstand te nemen van de lichting. Na zeven slapeloze nachten was het gisteren dan tijd om het voorstel de wereld in te helpen. Na goed overleg met de rest van de lichting is besloten de volgende twee lichtingen te creëren:

Lichting 13A
dhr. Tolboer
dhr. Kipkluivert

Lichting 13B
MPannekoek
MPanda

Lichting 13B reageerde vooral opgelucht na deze opsplitsing en kijken uit naar hun eerste lichtingsuitjes ‘de rattentaxi nemen’ en ‘lekker vroeg naar bed gaan’. Lichting 13A reageerde begripvol en hoopt niet langer een bron van jaloezie te zijn voor haar voormalig lichtingsgenoten.

Vertegenwoordiger publiceert per ongeluk al maanden kladversies

Vertegenwoordiger publiceert per ongeluk al maanden kladversies

Technologie is overal om ons heen en met een moordend tempo neemt het een steeds groter deel van onze wereld in. Heerendispuut Directus Calvatus kon natuurlijk niet achterblijven en vlak na haar oprichting werd dan ook het domein www.directuscalvatus.nl ingenomen. Hoogstwaarschijnlijk is de lezer van dit stuk op de hoogte van de met enig regelmaat verschijnende proza op deze website.  Doorgaans zijn dit, met een paar uitzonderingen daar gelaten, goed doordachte stukken tekst met een diepere achterliggende gedachte dan wel boodschap. Soms worden hier wel uren tijd ingestoken om zo het perfecte stuk af te kunnen leveren. Menig vertegenwoordiger moet vaak concluderen dat het die maand wederom niet gelukt is om hersenspinsels om te zetten in een stuk van kwaliteit. Immers zou het zonde en declasserend zijn voor de reeds aanwezige proza wanneer er maandelijks een hoop nonsens op de site zou verschijnen vol slordigheden. Gelukkig bezit de website een handige functie waarmee vertegenwoordigers alvast een begin kunnen maken aan wat kan uitgroeien tot een volwaardig ‘stukje’. Een dergelijk ‘concept’ kan opgeslagen worden om pas in een later stadium daadwerkelijk gepubliceerd te worden en daarmee toegankelijk te zijn voor de wijde buitenwereld. Echter ontstond er de laatste paar maanden een rare trend waarbij het leek alsof niet alle auteurs even goed op de hoogte waren van deze mogelijkheid. Na onderzoek van de WebCie kon dit teruggeleid worden naar één vertegenwoordiger. De door zichzelf genoemde ‘detective Tin Tin’ publiceert al maandenlang per ongeluk zijn kladversies op de hoofdpagina van de DC-site. Zo hadden termen als ‘Ekua’ maar ook ‘de Toren, de Overwinnaar en de Bambusa’ nooit het daglicht mogen zien. Gelukkig is daar de WebCie om zo ook te zorgen dat de iets minder bedreven personen op ICT-gebied uit de voeten kunnen met onze mooie website. Bijgevoegd is dan ook een korte handleiding waarmee hopelijk in de toekomst deze blunders voorkomen kunnen worden. 

Burger Heuzels maakt eerste grote investering

Burger Heuzels maakt eerste grote investering

Enschede – Nu senator Heuzels burgerbestaan is ingegaan wordt het tijd om zijn blik meer op de toekomst te richten. Zoals misschien wel verwacht kan worden van onze tukker is hij hier reeds mee aan de slag gegaan. Zo heeft hij onlangs zijn eerste grote investering gemaakt, iets waar hij maar al te graag meer uitleg over wil verschaffen. Wij gingen langs voor een interview.

Beste heer Heuzels, kunt u vertellen wat voor investering u precies gedaan heeft?
Natuurlijk mag dat! Op een zondagavond na het vijfde glaasje whiskey kwam ik op een geweldig idee. Zoals u misschien al gemerkt heeft ontbreekt er een constante stroom van proza op de DC-site, zelfs ik loop zo nu en dan tegen een writersblock aan. Om dit tegen te gaan heb ik de licentie voor een prachtig, werkelijk fenomenaal kiekje op de kop getikt voor een schamele €238.50. Wat ik hier wel niet allemaal mee kan, echt, ‘the possibilities are endless‘. Even geleden deed ik de eerste proef hier al mee, dat leverde mij niks anders dan lof op.

Voor de buitenstaander lijkt dit misschien een hoop geld voor dit stuk digitale kunst, waarom is volgens u juist deze investering zo slim?
Nou, het zit zo. Om de week komen we met ons dispuut samen in de Pimp (red. Café de Pimpelaar) om even een poar te neemn. Ik zelf nog wel wat vaker, maar dat terzijde. Elke keer dat zo’n dergelijke ‘borrel’ de eerste is van de maand houden wij een zogeheten ‘bitterballenborrel’. Volgens artikel 3.08 van het huishoudelijk reglement is het de plicht van elke vertegenwoordiger om elke maand een stuk proza te schrijven. Indien hieraan niet voldaan wordt dan moet men vijf knaken erbij pakken om de rest van de aanwezigen te voorzien van bittergarnituur. Hoewel ik zelf al lang en breed senator ben doe ik maar al te graag mee aan dit gebruik en anders zal ik er waarschijnlijk toch wel ingesjaakt worden. Met mijn investering kan ik nu maandelijks met gemak een stuk tekst uit de mouw schudden. Na een luttele 48 bitterballenborrels heb ik al waar voor mijn geld. Met het zomerreces in gedachte komt dat neer op zo’n vijf jaar. Waarschijnlijk blijf ik de komende 30 jaar nog wel de borrels bijwonen, dus telt u uit de winst!

Bedankt voor deze toelichting! Dat klinkt inderdaad als een zeer goed doorgedacht plan. Heeft u nog tips voor de jongste lichting(en) om zonder grote investering toch ook wat meer proza te produceren?
Dat kan ik zeker! Ze zeggen over het algemeen dat ervaring komt met de jaren, maar zelf denk ik dat ervaring komt met de alcoholische versnaperingen. Kijkt u maar naar mij, ik heb al meer dan 50 stukken op mijn naam staan en een veelvoud hiervan aan kratjes pils en flessen whiskey. Dus voor de jongsten onder ons: Ga er eens goed voor zitten (het liefst op een vol kratje), neem er een poar (liefst iets meer) en de inspiratie komt vanzelf. Titom!

Tevreden Heuzels
Een tevreden Heuzels

Kabinet tegen gedwongen observatie verwarde personen

Kabinet tegen gedwongen observatie verwarde personen

Een meerderheid van het Kabinet ziet niets in het plan van detective Tin Tin om verwarde personen drie dagen gedwongen op te laten nemen voor observatie. Ook de voorgestelde maatregel om psychiatrische patiënten die een gevaar vormen gedurende achttien uur te kunnen dwingen om medicijnen in te nemen krijgt geen steun. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vindt dat de opvang en begeleiding van verwarde personen eerst moet verbeteren voor tot dwangopvang mag worden overgegaan. De objectiviteit van de ministers roept enigszins vragen op aangezien de Minister van Financiën onlangs met de term ‘verward persoon’ in verband is gebracht. Dit lid van het Kabinet is buiten het debat gelaten en vrijwillig ondergebracht bij zorginstelling Reudink voor onderzoek.

Gisteren debatteerde de Minister President over de wet op geestelijke gezondheidszorg, het debat ging door tot in diep in de nacht. Het opmerkelijke aan deze bespreking was de wissel van locatie midden in de discussie, volgens de ministers op te dragen aan de hoge prijs van Mexicaans gedistilleerd.

De aangedragen maatregels van Tin zijn volgens de ministers alleen maar een manier om lastige mensen van de straat te houden. Minister Keppels geeft in een interview aan dat observatie geen oplossing is als er geen behandeling wordt gegeven. Minister Tolstruik onderschrijft dat. “Wij zijn hier vanaf moment één al kritisch over geweest. Gedwongen opvang kan verwarde mensen extra schade toebrengen. Daar kunnen we niet lichtvoetig mee omgaan”, aldus Tolstruik.

De detective is verder niet ingegaan op de toestand van de Minister van Financiën, maar dit lijkt wel deels de onderliggende boodschap. T. Tin staat al bekend om zijn kritische noot richting het huidige Kabinet waarbij hij overigens sporadisch steun krijgt van andere vertegenwoordigers. Of de speurder volgend jaar zelf mee zal doen aan de verkiezingen laat hij nog altijd in het midden.

Gehandicapte bergbeklimmer beklimt wederom Himalaya gebergte

Gehandicapte bergbeklimmer beklimt wederom Himalaya gebergte

Het is Lennie Leendert wederom gelukt om, ondanks zijn handicap, geheel zelfstandig het Himalaya gebergte te beklimmen. Zijn artsen hielden het nooit voor mogelijk, de medische wereld spreekt van een mirakel. Het is nu de derde keer in de afgelopen twee jaar dat Lennie deze bergtoppen alleen trotseert, hij lijkt de smaak te pakken te hebben gekregen.

Bij de twintig weken echo bleek dat Lennie een zeldzame hartaandoening had, transpositie van de grote vaten. Zijn ouders hadden dan ook nooit verwacht dat Leendert ooit een prestatie van dit formaat zou leveren.

“Lennie had het altijd al lastig om mee te komen met de rest. Er werd vaak al gauw een stempel op hem gedrukt vanwege z’n handicap. Veel mensen vinden hem maar een ‘flikkertje’ wat ons natuurlijk erg veel pijn doet. Vorig jaar zagen we Lennie wel opfleuren toen er een zaalvoetbal G-team werd opgericht hier in Arnhem, gesponsord door de lokale chinees. Hij kan nu tegen iedereen zeggen dat hij op voetbal zit, iets wat hij z’n hele leven lang niet heeft kunnen doen. Dat hij rondloopt met een shirtje met ‘Mihoen’ erop lijkt hem weinig uit te maken. Toen hij thuis vertelde dat bergbeklimmen zijn nieuwe passie was hadden we eigenlijk wel onze twijfels. Lang heeft hij wel pogingen gedaan om grote gebergtes te beklimmen, maar voorheen waren geen hiervan echt succesvol. Niks is mooier om te zien dan dat Lennie zijn leven op deze manier tot grote hoogtes brengt, ondanks alle tegenslagen die hij gehad heeft. Het is toch wel ons wondertje,” aldus mevrouw Leendert.

Zelf is Lennie heel bescheiden over zijn prestatie, wel laat hij weten dat hij het af en toe zwaar gehad heeft. “Ik sliep wel af en toe pas na 2 uur, maar goed, dat hoort er nou eenmaal bij. Als ik eenmaal mijn bergbeklimpakje aanheb dan denk ik nog maar aan één ding en dat is: gaan.”