Archief van
Auteur: admin

Announcement: Welkom

Announcement: Welkom

Heerendispuut Directus Calvatus heet u hartelijk welkom op DirectusCalvatus.nl. Met trots presenteren wij u de verschillende onderdelen van de site. Naast enkele actualiteiten, met ondermeer een heuse Quote van de week, een activiteitenagenda, een fotoverslag en het zogenoemde live-debat, kunt u hier de meest noodzakelijke achtergronden betreffende Directus Calvatus vinden. Deze achtergronden behelsen een beschrijving van de vertegenwoordigers en senatoren, alsmede de geschiedenis, grondwet, wapen en loflied van DC. Laat u informeren over DC en wellicht tot ziens in de Pimpelaar of tijdens één van onze vele activiteiten!

Zie hieronder de aftermovie van de reis naar Griekenland die ter ere van ons derde lustrum werd gemaakt:

Update Site

Update Site

Heeren,

de site is inmiddels weer een beetje up-to-date gemaakt de Senatoren op de plek waar ze recht op hebben en Rik en Robbert C. hebben een schitterende foto voor hun naam gekregen. Waar hyves niet allemaal goed voor is. Wanneer de in Enschede residerende vertegenwoordigers zich nu gaan houden aan het schrijfbeleid van het huidige kabinet, de nieuwe webmeester de site levendig houdt en wanneer we er af en toe een topic over een lijger of een andere rare kruising opgooien. Dan zal het weer een levendige boel worden.

Besluitvaardig, leidinggevend…

Johan “The Hammer” Nijhuis

ps. nog een aantal woorden voor de bitterballenquota.

Hoe de vlag erbij hangt..

Hoe de vlag erbij hangt..

Na een geslaagd diner bij hotel-restaurant Rodenbach kon uiteraard een groepsfoto van het (bijna) volledige dispuut niet uitblijven. Op de trappen van eerder genoemd etablissement werd, op de dag van de viering van het eerste lustrum der Directus Calvatus, een mooi beeld gegeven van hoe de vlag er momenteel bij hangt. De afwezigheid van senator De Velde is hierbij jammer, daar het beeld nog completer had geweest als hij erbij was.
Laten we hopen dat de club in de komende maanden/jaren mooi zal doorgroeien, zodat over vijf jaar de trappen van Rodenbach te klein zullen blijken te zijn om alle Heeren te dragen.

Eerste Lustrum Directus Calvatus

Eerste Lustrum Directus Calvatus

Zeventien december 2003 was de dag toen nog Bestuurskundig Heerendispuut Directus Calvatus het levenslicht zag. Door middel van een grote aankondiging aan de brug voor de ingang van de Universiteit Twente maakte studerend Enschede kennis met de negen heeren van Directus Calvatus.

Nu vijf jaar later is het met de toetreding van 2 niet bestuurskundige de band met deze schitterende studie verbroken, maar het dispuut is levendiger dan ooit. Met twaalf zeer actieve vertegenwoordigers en elf buitengewoon-vertegenwoordigers, ambassadeurs en senatoren is onafhankelijk heerendispuut uitgegroeid tot een schitterende groep mannen, die het eerste lustrum uitbundig vieren onder het motto: ‘De toekomst lacht ons toe!’

Op naar het volgende lustrum.

‘Slapen doen we ‘s nachts!’

Nieuwe vertegenwoordiging Directus Calvatus

Nieuwe vertegenwoordiging Directus Calvatus

Heerendispuut Directus Calvatus kan het heuglijke feit meedelen dat sinds maandag 2 juni jongsleden zichzelf verrijkt heeft met twee kersverse vertegenwoordigers. Te weten

Mark Luimes
Mark Luimes

zoals op de foto te zien geen vertegenwoordiger met een bestuurskunde achtergrond. Hij mag zich dan ook de eerste niet bestuurkundige vertegenwoordiger van Directus Calvatus noemen.

en

Olaf Terlouw
Olaf Terlouw

Hier is de kersverse vertegenwoordiger te zien op een onbewaakt ogenblik in het weekend.

Huishoudelijk Regelement

Huishoudelijk Regelement

Huishoudelijk Reglement der Heerendispuut Directus Calvatus

Hoofdstuk 1 Het Vertegenwoordigerschap

Artikel 1.01
Directus Calvatus kent:
a) Vertegenwoordigers;
b) Buitengewoon Vertegenwoordigers;
c) Ere-Vertegenwoordigers;
d) Senatoren
e) Ambassadeurs

Artikel 1.02
Vertegenwoordigers:
a) zijn zij die Directus Calvatus hebben opgericht en recht hebben op het vertegenwoordigersschap volgens de Statuten artikel 6;
b) hebben de plicht zich te houden aan de Statuten en het HR der dispuut Directus Calvatus;

Artikel 1.03
a) Senatoren zijn zij die:
1. geen recht hebben op het Directus Calvatus vertegenwoordigersschap volgens de Statuten artikel 6;
2. door het Kabinet hun vertegenwoordigersschap ontnomen is en het Senatorsschap is toegekend;
3. door Directus Calvatus uitvoerig als vertegenwoordiger te zijn uitgewijd op eervolle en respectabele wijze;
b) Rechten der Senatoren:
1. senatoren mogen de PV’s bijwonen;
2. senatoren hebben geen stemrecht doch slechts het recht op initiatief;
3. senatoren dienen te allen tijde met respect en egards behandeld te worden;

Hoofdstuk 2 het Kabinet

Artikel 2.01
Het Kabinet:
a) is verplicht aan het eind van haar regeerperiode verantwoording af te leggen door middel van een presentatie van een algemeen en financieel jaarverslag op de PV op de derde dinsdag van september (verder te noemen de constitutie-PV);
b) kan door de vertegenwoordiging te allen tijden ter verantwoording worden geroepen voor het gevoerde beleid door middel van een spoeddebat.
c) kan te allen tijde door de vertegenwoordiging, tijdens een PV, een motie van wantrouwen ingediend krijgen en daarmee het vertrouwen verliezen wat leidt tot een demissionairverklaring, indien wordt voldaan aan het gestelde in artikel 9 lid b van de Statuten;

Artikel 2.02
De Minister-President:
a) leidt het Kabinet en de vergaderingen;
b) stelt de agenda op van de vergaderingen;
c) is belast met het coördineren van de overige zaken binnen het dispuut;

Artikel 2.03
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is belast met:
a) het bijhouden van het archief;
b) het notuleren en uitwerken van de notulen van PV’s en het verspreiden hiervan;
c) het verzorgen van briefwisselingen voor zover die niet op financiën betrekking hebben;

Artikel 2.04
De Minister van Financiën is belast met:
a) het beheer der financiën der Directus Calvatus;
b) het voeren van alle briefwisselingen inzake de financiën der Directus Calvatus;

Hoofdstuk 3 Activiteiten

Artikel 3.01
Directus Calvatus zal een maal per jaar de Dag der DC organiseren voor haar leden om te bezinnen over haar interne activiteiten, haar externe activiteiten, haar onderlinge band en haar toekomst, om zo te ontspannen en zo ‘Calvatus te gaan’ als maar mogelijk is;

Artikel 3.02
Directus Calvatus zal ieder jaar op de zaterdag na de eerste collegeweek na de kerstvakantie haar dies uitgebreid vieren;

Artikel 3.03
Directus Calvatus zal twee donderdagen van elke maand, met uitzondering van de maanden juli en augustus, een borrel beleggen in een horecagelegenheid binnen de gemeentegrenzen van Enschede, waarbij elke vertegenwoordiger, met uitzondering van de Ere-vertegenwoordigers en de Buitengewoon-vertegenwoordigers, in principe aanwezig is of bij verhinderingen tijdig een afmelding dient te sturen aan een der leden van het Kabinet, voorzien van een gegronde reden; tevens zal Directus Calvatus twee woensdagen in elke maand met elkander een feestmaal nuttigen, verzorgd door een vertegenwoordiger.

Artikel 3.04
Tijdens de activiteiten van Directus Calvatus dient elke vertegenwoordiger, buitengewoon-vertegenwoordiger, ere-vertegenwoordiger, senator en ambassadeur, mits aanwezig, een of meerdere dispuutskledingsstukken te dragen op straffe van het verstrekken en betalen van een eenheid bier voor de dan aanwezige vertegenwoordigers, buitengewoon-vertegenwoordigers, ere-vertegenwoordigers, senatoren en ambassadeurs;

Artikel 3.05
Op de derde dinsdag van september wordt het jaarverslag door het Kabinet gepresenteerd op de constitutie-PV, waarna de het nieuwe Kabinet, na goedkeuring van de miljoenennota, beëdigd kan worden met gepaste trots haar visie op ‘Calvatus’ in de komende regeerperiode uit kan spreken en met gepaste daad de algemene beschouwingen van start kan laten gaan;

Artikel 3.06
Iedere vertegenwoordiger kan bij een dispuutsaangelegenheid bij het Kabinet een verzoek tot spontaan activisme indienen, wat vervolgens door het Kabinet op marginale wijze getoetst dient te worden.

Artikel 3.07
Het dispuut kent een zangritueel, waaraan ieder lid zich onderwerpt; tijdens een activiteit zoals genoemd in artikel 3 Huishoudelijke Reglement dient de Minister-President het dispuutslied in te zetten. Dit zal volledig en door alle aanwezige vertegenwoordigers, buitengewoon-vertegenwoordigers, ere-vertegenwoordigers, senatoren en ambassadeurs, naar eigen inzicht luidkeels ten gehore worden gebracht. Eenieder die naar het oordeel van een andere vertegenwoordiger, buitengewoon-vertegenwoordiger, ere-vertegenwoordiger, senator dan wel ambassadeur, faalt in het ten gehore brengen van het lied, wordt publiekelijk ter verantwoording geroepen door middel van het schikken van een eenheid bier volgens de regels welke in Enschedeesch studentenland gelden.

Artikel 3.08
Iedere vertegenwoordiger, met uitzondering van de buitengewoon-vertegenwoordigers en ere-vertegenwoordigers, dient minimaal één maal per kalendermaand een stuk proza van tenminste 100 woorden te publiceren op de officiële website van Directus Calvatus, op straffe van het verstrekken en betalen van een eenheid bier op de eerste borrel van de daaropvolgende kalendermaand aan de aanwezige vertegenwoordigers, buitengewoon-vertegenwoordigers, ere-vertegenwoordigers, senatoren en ambassadeurs.

Hoofdstuk 4: Belastingen

Artikel 4.01
Iedere;
a) vertegenwoordiger is belast met het maandelijks voldoen van een belasting van 40 euro die als volgt is opgebouwd: 20 euro voor 2 borrels, 7,50 voor de Dag der DC, 2,50 voor de Dies, 5 euro voor het lustrum en 5 euro voor het dispuut in het algemeen.
b) buitengewoon-vertegenwoordiger is belast met het maandelijks voldoen van een belasting van 20 euro die als volgt is opgebouwd: 7,50 voor de Dag der DC, 2,50 voor de Dies, 5 euro voor het lustrum en 5 euro voor het dispuut in het algemeen.
c) senator en ambassadeur is belast met het maandelijks voldoen van een belasting van 20 euro, die als volgt is opgebouwd: 10 euro voor de Dies, 5 euro voor het lustrum en 5 euro voor het dispuut in het algemeen.

Artikel 4.02
Buitengewoon-vertegenwoordigers die in de toekomst als algemeen vertegenwoordiger door het leven willen gaan, vallen qua belastingbetaling onder de vertegenwoordigers.

Artikel 4.03
Vertegenwoordigers die aanspraak willen maken op het buitengewoon-vertegenwoordigerschap dienen dit tijdig aan het kabinet voor te leggen. Het kabinet zal dan in al haar wijsheid een beslissing nemen over de status van de betreffende vertegenwoordiger en de financiële gevolgen daarvan.