Welkom

Algemeen, Live Debat, Quote van de Week Comments Off

Heerendispuut Directus Calvatus heet u hartelijk welkom op DirectusCalvatus.nl. Met trots presenteren wij u de verschillende onderdelen van de site. Naast enkele actualiteiten, met ondermeer een heuse Quote van de week, een activiteitenagenda, een fotoverslag en het zogenoemde live-debat, kunt u hier de meest noodzakelijke achtergronden betreffende Directus Calvatus vinden. Deze achtergronden behelsen een beschrijving van de vertegenwoordigers en senatoren, alsmede de geschiedenis, grondwet, wapen en loflied van DC. Laat u informeren over DC en wellicht tot ziens in de Pimpelaar of tijdens één van onze vele activiteiten!

Creatief tijd kijken

Live Debat No Comments »

Zoals iedere zelf-respecterende vertegenwoordiger dan wel senator weet, vindt de borrel eens in de twee weken plaats op een donderdagavond. Het wordt verwacht dat iedereen om 21:30 uur gezellig een biertje komt drinken en eventueel Joep ‘Diamantje’ Karis probeert te verslaan in een potje DC-Darts. Bij het te laat komen op de borrel drinkt en betaalt de persoon die te laat komt een vieze borrel, een mix van allerlei soorten dranken en vaste stoffen die zo slecht mogelijk is samengesteld.

De Senator Kim Jung-Heuzels kwam gisteren met een nieuw idee om deze regel te ontwijken. FJ noemde het idee waanzinnig en verbaasd zich dat een senator met de bierconsumptie van Heuzels nog de hersencellen heeft om dit te bedenken. Detective Tin Tin noemt het creatief naar de tijd kijken. Hij legt uit: ‘Kijk, voor 21:30 uur mag je nog kijken op je mobiel en hoef je niet in de kroeg te zijn, al wordt het natuurlijk wel gewaardeerd, en daarna leg je je mobiel weg en ben je er. Maar wie zegt dat het 21:30 uur is?’ Meestal kijken Don, Tinus of Tin Tin op verzoek van Keppels of FJ hun horloge om de te laat komende vertegenwoordiger(s) of senator een vieze borrel aan te smeren. Het beste kabinet ooit hanteert dan ook meestal de tijd van Don, Tinus of Tin Tin. Donderdag 2 februari 2017 gebeurde dit echter niet toen Kim Jung-Heuzels anderhalve minuut te laat kwam. Hij beweerde op tijd te zijn binnengelopen in de kroeg terwijl iedereen zijn horloge iets anders beweerde. Het blijkt dat Kim Jung-Heuzels een zogenaamde Farm-Village-cheat heeft uitgeprobeerd. Hij had de tijd op zijn telefoon vijf minuten verzet waardoor Kim Jung-Heuzels naar eigen zeggen op tijd was geweest. Dit leidde tot grote protesten waarna naar het kabinet gekeken werd. Een normale reactie van het kabinet zou zijn om een van de drie lijfspreuken in te zetten en Kim Jung-Heuzels een vieze borrel te laten betalen en drinken. Het kabinet bleek echter zo verward te zijn dat ze bijna een minister een vieze borrel aansmeerde, die eveneens geweigerd werd.

Detective Tin Tin: ‘Ik hoop dat het kabinet snel weer zijn zaken op orde heeft, ik vond dit kabinet zo goed dat ik zelf enthousiast werd om bestuur te doen. Nu wil ik mij liever van het kabinet distantiëren.’

Waar blijft de kracht van dit kabinet? Hoe bestuur je een bestuurskundig dispuut zonder overwicht en hoe tem je de Hulk? Allemaal onbeantwoorde vragen die de komende tijd hopelijk duidelijk worden.

Kabinet tegen gedwongen observatie verwarde personen

Live Debat No Comments »

Een meerderheid van het Kabinet ziet niets in het plan van detective Tin Tin om verwarde personen drie dagen gedwongen op te laten nemen voor observatie. Ook de voorgestelde maatregel om psychiatrische patiënten die een gevaar vormen gedurende achttien uur te kunnen dwingen om medicijnen in te nemen krijgt geen steun. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vindt dat de opvang en begeleiding van verwarde personen eerst moet verbeteren voor tot dwangopvang mag worden overgegaan. De objectiviteit van de ministers roept enigszins vragen op aangezien de Minister van Financiën onlangs met de term ‘verward persoon’ in verband is gebracht. Dit lid van het Kabinet is buiten het debat gelaten en vrijwillig ondergebracht bij zorginstelling Reudink voor onderzoek.

Gisteren debatteerde de Minister President over de wet op geestelijke gezondheidszorg, het debat ging door tot in diep in de nacht. Het opmerkelijke aan deze bespreking was de wissel van locatie midden in de discussie, volgens de ministers op te dragen aan de hoge prijs van Mexicaans gedistilleerd.

De aangedragen maatregels van Tin zijn volgens de ministers alleen maar een manier om lastige mensen van de straat te houden. Minister Keppels geeft in een interview aan dat observatie geen oplossing is als er geen behandeling wordt gegeven. Minister Tolstruik onderschrijft dat. “Wij zijn hier vanaf moment één al kritisch over geweest. Gedwongen opvang kan verwarde mensen extra schade toebrengen. Daar kunnen we niet lichtvoetig mee omgaan”, aldus Tolstruik.

De detective is verder niet ingegaan op de toestand van de Minister van Financiën, maar dit lijkt wel deels de onderliggende boodschap. T. Tin staat al bekend om zijn kritische noot richting het huidige Kabinet waarbij hij overigens sporadisch steun krijgt van andere vertegenwoordigers. Of de speurder volgend jaar zelf mee zal doen aan de verkiezingen laat hij nog altijd in het midden.

Onderzoeker: term ‘verwarde persoon’ te vaag

Live Debat 1 Comment »

De term “verwarde persoon” die geregeld opduikt in persberichten op deze site, is te breed. Onderzoeker B. TinTIn pleit voor afschaffing van de term. In een interview spreekt hij van een containerbegrip. “Als je die term gebruikt, scheer je heel veel mensen over één kam.”

De politie denkt bij een verwarde persoon onder anderen aan een demente oudere, een verslaafde, een verstandelijk gehandicapte en iemand die door het lint gaat na het verliezen van een baan of een relatie.

TinTin heeft daar moeite mee: “Je denkt daardoor dat er erg veel gevaarlijke mensen rondlopen door de Nederlandse straten en dat geeft een ongenuanceerd beeld.” Slechts 30 procent heeft een psychische stoornis, het overige deel heeft onschuldige kenmerken. Denk bijvoorbeeld aan een overhemd dat uit de broek hangt, of een persoon die af en toe een rare opmerking maakt.

Het probleem is volgens TinTin dat er geen duidelijk beeld is van de verwarde personen. “De politie kreeg in 2015 bijna 66.000 meldingen, maar we weten niet of elke melding ook echt een verwarde persoon is. Bovendien zijn politiemensen geen zorgprofessionals, ze kunnen geen specifieke inschattingen maken over de toestand van een persoon.”

TinTin hoopt dan ook dat de politie nauwkeuriger gaat werken. “Ze kunnen zeggen dat iemand een psychische stoornis heeft, in plaats van hem verward te noemen. Misschien kan de politie zelfs de stoornis benoemen.”

Het lokale onderzoeksinstituut is het eens met de kritiek op de term. “Het is een vergaarbak van vormen van instabiliteit en dat kan stigmatiserend zijn”, stelt onderzoeker L. Treuzels.

Detective Tin Tin op onderzoek

Live Debat 2 Comments »

Detective Tin Tin op onderzoek

Binnen heerendispuut Directus Calvatus is er een vertegenwoordiger die graag alles te weten wilt komen. Zijn vragen openen menig mond met verstandverbijstering en bewondering. Onlangs is deze vertegenwoordiger een onderzoek gestart naar vertegenwoordiger Ekua. Detective Tin Tin is al eerder genoemd in verband met deze vertegenwoordiger, maar toen konden de resultaten nog niet gepubliceerd worden wegens geheimzinnige omstandigheden. Tijdens het onderzoek zijn nog nooit eerder gevonden verbanden aan het licht gekomen, welke de komende tijd uitgelegd zullen worden.

De hoofdpersoon, Ekua, heeft de nieuwsgierigheid van T. Tin gewekt vanwege zijn liefde voor kip, foute kleding en waardevolle spullen. Ekua, die vrijwel altijd voorovergebogen loopt, het iedere keer weer om de voorkant van zijn overhemd uit zijn broek te laten. Detective T. Tin zocht hier meer achter. Het blijkt dat de voorovergebogen houding van Ekua te maken heeft met drie aspecten.

Ten eerste buigt de vertegenwoordiger vaak voorover door zijn lengte. De man is bovengemiddeld lang, echter is zijn schone jonge dame een stuk kleiner. Dit leidt ertoe dat Ekua voortdurend moet bukken in het bijzijn van zijn dame. Ten tweede schreeuwt Ekua graag ‘EYY’ of ‘Hé hoer’, dit doet hij samen met een beweging naar voren van zin bovenlichaam. De mate waarmee Ekua dit doet is dermate hoog dat zijn rug soms niet meer recht komt te staan tijdens het roepen van deze woorden. De derde oorzaak kan te maken hebben met een andere persoon binnen Directus Calvatus. Ome Cor heeft dezelfde houding als Ekua door het vele vooroverbuigen om voor zijn ananas te zorgen. Ekua is laatst op de foto gezet, zie de bijgevoegde afbeelding. Op de foto is te zien hoe Ekua volop geniet van een beetje wiet. Het zou detective T. Tin niet verbazen als Ekua de teelkunsten van Ome Cor heeft overgenomen en deze is gaan gebruiken om zijn eigen spul te maken eventueel test hij het op zijn nieuwe fetisj, wat vermoedelijk te maken heeft met zijn nieuwe bureaublad achtergrond en niet geschikt is om te vermelden. Toen detective T. Tin wilde onderzoeken of deze gedachte klopt, heeft hij vele dreigbrieven gekregen van een bepaalde kip-toko. Het schijnt dat Ekua zo’n belangrijke klant is dat bescherming krijgt van meerdere kip-verkooppunten.

Voorlopig is Ekua nog onschendbaar, maar zodra detective T. Tin weet wat Ekua verstopt in zijn huis, zal het bekendgemaakt worden.

Overstroming in lokale dancing na jaren opgelost

Live Debat No Comments »

Weet u nog? Een jaar geleden? Toen de welbekende dancing ‘t Gat voor een tijdje zijn deuren moest sluiten en iedereen die een pasje wilde wagen genoodzaakt was uit te wijken naar de zolder van de Pakkerij? De redactie kan het zich heugen als de dag van gisteren. De reden, voor diegenen wiens geheugen door overmatig alcoholgebruik danig is aangetast, was dat de hele tent was overstroomd. Lange tijd hebben betrokkenen zich druk gemaakt om de oorzaak van deze overstroming. Was het de extreme regenval? Waanzinnig veel grondwater? Een kapotte pomp? Nee. Nee. Nee. De redactie heeft contact met een bron die beweert de oorzaak op de gevoelige plaat te hebben vastgelegd. Het schijnt dat na een hele middag twist-offjes te hebben verorberd de blaas van ene K. Vernietiger op knappen stond. Deemoedig terugdenkend aan de lange geurige geschiedenis van het etablissement zou hij zich weer in het verleden hebben gewaand en oude tijden hebben laten herleven. De schier onmogelijk grote hoeveelheid vocht die dit teweegbracht zou volgens getuigen hebben geleid tot deze overstroming. Een woordvoerder van de gemeente geeft aan blij te zijn met de ontwikkelingen en overweegt de locatie in oorspronkelijke glorie te herstellen.
Het vergrijp op de gevoelige plaat

Campagne ontsnapt aan debakel

Persberichten No Comments »

De laatste weken stond het Enschedese studentenleven in het teken van de campagne van een viertal lijsttrekkers. Zoals eerder te lezen viel op deze site, is deze campagne inmiddels succesvol afgerond. Wat u echter niet weet, is dat dit een toch een mirakel genoemd mag worden. Reporter T. Tin ging voor ons op onderzoek uit om dit tot op de bodem uit te zoeken.

Na een routineritje met lijn 9, kwam T. Tin op 15 december jongstleden aan bij het openluchttheater op de campus. Hier vond op dat moment een bijeenkomst plaats, waarbij de voormalig lijsttrekkers hun uitleg gaven over de campagne tot nu toe. Er kwamen termen voorbij als “Brussel-debakel” en “MP foto-incident”, maar het was iets anders dat de aandacht trok van onze reporter. Er stond namelijk een ietwat getinte verwarde man tegenover deze lijstrekkers. Het viel T. Tin op dat deze man met rare opmerkingen uit de hoek kwam en dat de lijstrekkers zich geen raad wisten met deze verwarde man. Als klap op de vuurpijl had deze man zich ook nog een erg vreemde outfit aangemeten. Het leek alsof deze man op weg was naar een zonnig oord en dat hij na een zware werkdag zijn zomers overhemd uit zijn broek had gehaald.

Onlangs heeft onderzoeker Treuzels ook onderzocht dat wat iemand zegt of schrijft maar voor 7% meetelt in het beeld wat men van iemand heeft en dat de rest wordt bepaald door houding en intonatie. Een belangrijk onderdeel van houding is uiteraard kleding, dus het is zeer opmerkelijk te noemen dat de campagne uiteindelijk toch tot een goed einde is gebracht. T. Tin zal in zijn volgende verslag onderzoeken hoe uiteindelijk het (bijna) onmogelijke toch gebeurd is. Zou dit misschien komen door de altijd nuchtere staat van de heer Lulu of toch door de Excel-skills van de heer Karis? Dit zijn vragen waar we zeker op terug zullen komen. Echter kunnen we u helaas niet vertellen wanneer dit precies zal zijn, want zoals u weet is de toekomst erg onzeker.

Darts Club Enschede

Live Debat No Comments »

Aan het einde van het jaar is het tijd voor het grootste sportevenement ter wereld en menig televisie in Nederland wordt afgestemd op kanaal zeeven. Hier kan men kijken naar hoe een obese, kalende ex-postbode en zijn tegenstanders pijltjes naar een bord gooien terwijl zich op de achtergrond een mix van Oktoberfest en Carnaval afspeelt. Terwijl alle ogen van de wereld op dit toernooi in Londen gericht zijn speelt zich in een kroeg in Enschede een net zo spannend toernooi af. Darts Club Enschede, DC Enschede in het kort, maakt zich op voor een zinderende strijd. De titel DC-kampioen 2017 staat op het spel en het deelnemersveld is dit jaar erg divers. Tijd om aan u een aantal van de spelers voor te stellen.

Leon
Bijnaam: De Hertog van Haaksbergen
Opkomstnummer:  Electric six – gay bar
Speelt al langere tijd mee in de interne competitie van Darts Club Enschede, wordt daardoor ook wel eens de Phill Taylor van de club genoemd. Hierdoor ook een gevaarlijke outsider voor het kampioenschap dit jaar. Met het oog op het opnemen van alcohol op de dopinglijst van de Internationale Darts Bond is een definitief afscheid van de sport wel een stap dichterbij gekomen.

Floris-Jan
Bijnaam: Lucky Number Seven
Opkomstnummer: The White Stripes – Seven Nation Army
Zelfbenoemd expert van de groep op het gebied van professioneel pijltjes gooien. Gooit 77 standaard uit via de onorthodoxe weg “triple 20 – 3 – dubbel zeeven”. Vanwege een slepende knieblessure later in het toernooi, wanneer de partijen langer worden, vaak van minder niveau. Opkomstnummer gekozen met het oog op zijn grote voorbeeld Mighty Mike en de bijbehorende tekst over onze Oosterburen die door FJ vooral tijdens internationale voetbaltoernooien hard wordt meegezongen.

Jelle
Bijnaam: The smile
Opkomstnummer: Angerfist – Gas met die zooi!
Net als de Hertog van Haaksbergen het best presterend onder invloed van een aantal alcoholische versnaperingen. Krijgt hierdoor ook de kenmerkende gelaatsuitdrukking die tevens heeft gezorgd voor zijn passende bijnaam. Het opkomstnummer zorgt voor de nodige turbo in zijn spel.

Lourens-Jan
Bijnaam: Lulu the destroyer
Opkomstnummer: ABBA – munniej munniej muniej (remix)
Omdat darts tegenwoordig ook al rond het middaguur wordt uitgezonden moest een deel van zijn bijnaam worden aangepast tot enkel “the destroyer”. Laat zich meestal in de eerste ronde uitschakelen om in de zaal te gaan zuipen met de toegestroomde fans. Met het oog op het betalen van de rekening van al deze biertjes zou het volgens onze redactie een goed plan zijn om toch eens voor het prijzengeld te gaan.

Martijn
Bijnaam: Tiny Tinus
Opkomstnummer: Desiinger – Panda
De enige dartsspeler ter wereld die bij het gooien niet met zijn voet tegen de “oche” staat maar een paar meter daarachter. Gooit met zijn imposante lichaam en door zijn verleden in het waterpolo de pijlen met een soort slingerworp richting het bord. Lijkt tijdens de meeste toernooien meer interesse te vertonen in de dames die hem vergezellen bij het opkomen van het podium dan de wedstrijd zelf.

Lennard
Bijnaam: The Pacemaker
Opkomstnummer: Elvis – Heartbreak Hotel
Enige in het circuit die na de wedstrijd zelf naar huis mag rijden. Heeft omwille van zijn medische status wel toestemming tot het nemen van een flink aantal middelen van de dopinglijst. Tot op heden heeft dit echter nog niet tot de nodige successen geleid. Hier kan dit seizoen verandering in komen nu The Pacemaker steeds vaker kiest voor een hoogtestage op verschillende bergtoppen.

Auke
Bijnaam: Chickenfinger
Opkomstnummer: Stromae – Formidable
Zou door zijn manier van gooien ook niet misstaan tijdens het onderdeel speerwerpen op een WK atletiek. Heeft hierdoor nog niet veel prijzengeld in de wacht gesleept. Door zijn treffende gelijkenis met een bekende Belgisch-Rwandese singer-songwriter heeft hij wel als een van de enige spelers een sponsorcontract in de wacht gesleept. De plaatselijke kippenboer voorziet hem elk toernooi van het nodige krachtvoer, wat ook heeft gezorgd voor zijn bijnaam.

Joep
Bijnaam: Diamantje
Opkomstnummer: Guus Meeuwis – Brabant
Afkomstig uit het zuiden van het land en verloochent deze afkomst niet. Krijgt met zijn opkomstnummer de handjes niet op elkaar bij Darts Club Enschede. Naast pijltjes gooien is voetbal een grote hobby van deze speler. Hoopt door het professioneel beoefenen van darten ooit in contact te komen met zijn idool en gever van zijn bijnaam.

Bryan
Bijnaam: TinTin
Opkomstnummer: Scooter – How much is the fish?
Gaat naar de meeste wedstrijden met het openbaar vervoer en is hierdoor al meer dan eens te laat voor een wedstrijd gekomen. Heeft een vervelende aandoening waardoor zijn handen nog wel eens een penetrante geur willen hebben, heeft hier ook zijn opkomstnummer aan te danken. Deze geur wordt er met een dusdanige hoeveelheid zeep afgewassen dat pijlen nog wel eens uit zijn handen willen glippen.

Lichting XV brengt Campagne 2016 tot een succesvol einde!

Persberichten No Comments »

Het einde van het jaar was in zicht. De donkere dagen voor Kerst, vakantie voor de deur en allerlei wilde plannen voor Oud & Nieuw die nog op ‘misschien’ stonden voor de vier Lijsttrekkers op donderdag 22 december 2016. De kogel was immers nog niet door de kerk: hoewel de LL’en terug konden kijken op een aantal zeer geslaagde opdrachten moest er nog flink geschuurd worden aan een aantal stuks slaghout voor cantussen en was de fotocollage in de Pimpelaar op zijn alleraardigst gezegd ‘van discutabele kwaliteit’.

Donderdagavond 22 december om stipt 18:00 werden de feutmansen verwacht op de UT, waarop zij werden doorverwezen naar het huis waarvan men zegt dat zij wel graag een biertje drinken. Een korte tocht door Enschede volgde, waarop ergens in de avond duidelijk werd dat de heren Lijsttrekkers zich konden melden in de Pimpelaar. Eenmaal aangekomen werd er met her en der een hard woord nog even teruggeblikt op de Campagne, zowel door de heeren van DC voorafgaand aan het arriveren van de LL’en, als in een plenaire sessie met de Lijsttrekkers. Toen uiteindelijk het reetzweet van de nerveuze LL’en tegen de plinten begon te klotsen vonden de heeren het wel welletjes en kon gemeld worden dat zij met verve het Campagnetraject hadden voltooid. Na het tekenen van de oorkonden door MP Keppels, MinBZK Tolboom en MinFin Reitsma konden de nieuwbakken vertegenwoordigers hun geluk niet op. Onmiddelijk werd door een aantal van hen vader, moeder, zus, broer en de hond van de buren gebeld om het heuglijke nieuws te melden. Uiteraard afgekocht met een paar goed smerige borrels.

Bij dezen namens de auteur nogmaals: Marc, Jasper, Erik en Ilco, van harte gefeliciteerd met jullie inauguratie! Een campagne met enkele memorabele hoogtepunten, waarvan onderstaande foto zeker in de annalen van de club opgenomen mag worden!

Lokale politicus op weg naar het Catshuis?

Live Debat No Comments »

Van onze politieke-geruchten-redactie - “Dieper dan dit kan de club niet zinken, nu is het een goede tijd om in te stappen!” Met deze gevleugelde woorden op de DC-Whatsapp over kandidaat-lijsttrekker Jacques Monasch lijkt een lokale politicus te overwegen een gooi te willen doen naar Catshuis volgend jaar, zeker nu het partijbestuur heeft besloten dat iedereen een gooi mag doen naar het kopmanschap van de sociaal-democraten. De redactie van deze website ging op pad om K. Wesselo(o) eens aan de tand te voelen over zijn ambities voor de komende tijd, nu ook hij zich in de herfst van zijn studentencarrière bevindt. Al snel blijkt na vragen over de andere lijsttrekkers dat de lokale PvdA-man weinig op heeft met de andere namen die nu Campagne aan het lopen zijn.

“Die lijsttrekkers die nu bezig zijn. Drie woorden: man, man en man. De één kan nog geen ei bakken en het is al te veel moeite om even een belrondje langs de senatoren te doen. Zo pak je dat toch niet aan? Een beetje moeite en daadkracht is wel het minste wat ik zou verwachten”, aldus de Rode Lantaarn van de PvdA-kieslijst te Enschede. Hoe hij het zou aanpakken? “Nou, als je dan toch met de heeren bij elkaar zit en er iets moois van wil maken, leg dan ook eens de agenda’s bij elkaar en dan heb je het zo opgelost. Nu maak je het elkaar alleen maar moeilijk en de laat je de rest maar een beetje doormodderen met slecht beleid.” Na een korte observatie over de omgang met de andere lijsttrekkers valt op dat Wessels er een Trumpsiaanse benadering op nahoudt. Afzeiken en opeisen die handel, lijkt hij te denken. De huidige lijsttrekkers krijgen er flink van langs in een vrijwel eenzijdig debat, ergens op de campus van de Universiteit Twente, waar de nadruk vooral ligt op het afblaffen en schofferen van de andere lijsttrekkers. Binnenkort schijnen de kemphanen weer bij elkaar te komen, bij een diner georganiseerd door en bij de voorzitter van studievereniging Sirius. Of het dan wel tot een vruchtbaar debat kan komen is onduidelijk bij de redactie. “Laat ze eerst maar eens even met wat fatsoenlijks op de proppen komen, anders zwaait er wat”, zou de Bachelor of Science in spé gezegd hebben, waarmee de toon alvast weer is gezet.

Observaties van gereputeerde onderzoekers als T. Tin hadden al op deze strategie geanticipeerd, de linksback van S.V. Communiqué had hen getipt dat Wessels nog wel eens onverwacht met een gestrekt been in wil komen. Of de man van dubbel-S en dubbel-O überhaupt nog een goed woordje over heeft voor de andere lijsttrekkers Samson en Asscher antwoordt hij: “Samson, Asscher, welke campagne heb jij het dan over?” Vooralsnog lijkt de toekomst alweer onzeker, verzucht T. Tin. De redactie van deze website zal hier regelmatig updates posten over de stand van zaken in de Campagne. Wordt vervolgd.


   Design van:  WP Theme  |  WordPress

(c) Directus Calvatus [2003-2010]